• Dorpsjournalist.nl

Stomerij opnieuw stilgelegd door luchtverontreiniging

DOORN Opnieuw zorgt stomerij Van Boordt aan de Acacialaan voor onrust onder omwonenden. Terwijl de sanering van de bodemverontreiniging met het giftige perchloorethyleen (PER) nog in volle gang is, is er nu een verhoogde concentratie van koolwaterstoffen gemeten in de binnenlucht van de stomerij en één van de bovengelegen appartementen. De nieuwe reinigingsmachine van ondernemer Thomas van Boordt is daarom buiten bedrijf gesteld.

Michiel Schaaij

GEZONDHEID Volgens de GGD zijn er op dit moment nog geen gezondheidseffecten te verwachten voor de bewoners van de bovenwoningen. Maar de concentraties moeten binnen een paar weken worden verlaagd. Omwonenden zijn inmiddels op de hoogte gebracht van deze nieuwe ontwikkeling. Ook de Heuvelrugpolitiek is door milieuwethouder Hans Nijhof geïnformeerd. Het is nog onduidelijk hoe het verhoogde gehalte koolwaterstoffen kon ontstaan.

RISICO'S Sinds sinds de herstart van de stomerij in juni vorig jaar werkt Van Boordt niet meer met perchloorethyleen. De nieuwe reinigingsmachine gebruikt koolwaterstoffen, die volgens wethouder Nijhof minder risico's voor mens en milieu met zich meebrengen. De nieuwe werkwijze werd goedgekeurd door de Omgevingsdienst Regio Utrecht (OdRU). Bij een controle in februari van dit jaar constateerde de dienst geen afwijkingen of overtredingen.

OPLOSSING Nu de nieuwe machine toch voor verontreiniging blijkt te zorgen, mag Van Boordt de installatie pas opnieuw in gebruik nemen als hij kan aantonen dat het probleem met de luchtverontreiniging is opgelost. De leverancier van de machine heeft onder andere geadviseerd om een aantal pakkingen in het apparaat te vervangen.

VERTRAGING Intussen is ook duidelijk geworden waarom de lopende bodemsanering rond de stomerij vertraging heeft opgelopen. Uit metingen blijkt dat de ozonconcentratie in de omgeving van de stomerij soms te hoog is. Op die momenten wordt de saneerinstallatie automatisch uitgeschakeld. In zijn memo aan de gemeenteraad schrijft wethouder Nijhof dat de aannemer en saneerbedrijf Bosatex bezig zijn met onderzoek naar de oorzaak van de fluctuaties.

SUPERMARKT Zodra de eerste fase van de sanering is afgerond, kan een begin worden gemaakt met de biologische sanering van het grondwater tussen de Acacialaan en de supermarkt van Albert Heijn. De voorbereidingen daartoe gaan binnenkort van start. De gemeente zegt dat de werkzaamheden plaatsvinden in overleg met de winkeliersvereniging en andere belanghebbenden.