• Edith Hazelzet

Stichtse Zomerschool stopt

DRIEBERGEN Het bestuur van de Stichtse Zomerschool heeft bekend gemaakt dat zij per augustus dit jaar definitief stoppen met de activiteiten. Het initiatief gaf reeds achttien jaar lang jaarlijks een reeks van tien lezingen met een cultureel-educatief karakter, maar is nu genoodzaakt om haar taken naast zich neer te leggen. Mede de overgang van Welnuh naar bibliotheek Z-O-U-T en een gebrek aan continuïteit binnen het bestuur worden gekenmerkt als reden tot het besluit.

Marc Satijn

 

Sinds de loskoppeling van welzijnsstichting Welnuh is het bergafwaarts gegaan met de Stichtse Zomerschool. In 2016 hebben vrijwilligers van de Zomerschool voor het eerst getracht om -in samenwerking met Bibliotheek Z-O-U-T- het initiatief voort te zetten. Een samenwerking waarbij Z-O-U-T de financiële afwikkeling voor haar rekening nam.

 

PRIJZEN ,,Het programma was weer zeer gevarieerd en succesvol: we kregen veel positieve reacties. Ook de nieuwe locaties bevielen uitstekend. Kortom: we hadden het idee dat de formule nog wel jaren kon worden voortgezet, zij het dat we steeds vaker te horen kregen dat de prijs voor de lezingen wel erg hoog lag. Daar waren we het overigens mee eens - maar zonder subsidie, en zonder een 'opvang' voor financiële tegenvallers, zagen wij weinig mogelijkheden om daar iets aan te veranderen", aldus bestuursleden Bruun de Laat, Inge Meulenbelt en Vov Besnard.

 

CONTINUÏTEIT Maar ook de continuïteit van het bestuur was een reden om de activiteiten te staken. Waar het bestuur voor het wegvallen van Welnuh nog bestond uit vijf personen, moesten direct na de loskoppeling twee bestuursleden -Nanny Landman en Marja Schaap- afscheid nemen vanwege gezondheidsredenen. ,,Het is duidelijk dat het bestuur aanvulling en verjonging nodig heeft om de Zomerschool draaiende te houden", aldus het bestuur, die aangeven dat het niet vol te houden was. Een poging nieuwe bestuursleden te vinden, mislukte. ,,Alle pogingen om nieuwe menskracht te vinden zijn echter op niets uitgelopen. De enige troost daarbij is, dat wij niet de enige organisatie zijn die kampt met het gebrek aan geschikte vrijwilligers."

 

AFSCHEID Op 2 augustus vanaf 13.30 uur neemt de Stichtse Zomerschool definitief afscheid. ,,Nog één keer willen we, tot afscheid, een lezing organiseren, die dit keer gratis toegankelijk zal zijn", stelt het bestuur. Deze laatste lezing vindt plaats in Zalencentrum Nieuw Salem en gaat over 'Een muzikale reis langs de Middellandse Zee', waarin een denkbeeldige tocht langs de Middellandse Zee wordt gemaakt.

 

,,We hopen op een grote deelname; anderzijds moeten we helaas het aantal aanwezigen wel enigszins beperken."

 

INFORMATIE Alle informatie over deze laatste lezing en over de voorgaande lezingen is te vinden op de nu nog online zijnde website www.stichtsezomerschool.nl.