• Michiel Schaaij

Stichting wil sloop bungalow voorkomen

DOORN Een stichting uit Zeist vraagt aan de Heuvelrugpolitiek en het college om  de vervallen bungalow 'de Schothorst' tot gemeentelijk monument uit te roepen. Daarmee zou een streep worden gezet door bouwplannen voor het perceel op de hoek van de Dorpsstraat en de Middenlaan. Volgens projectontwikkelaar Anton Bassant gaat het om een uiterste poging van de krakers om zijn woningbouwplan voor het terrein te dwarsbomen.

Michiel Schaaij

ONBEKEND Eigenaar van het pand is de Groningse stichting Van der Wyck-de Kempenaer, die de nalatenschap van de in 2001 overleden kunsthistoricus Jonkheer Henri van der Wyck beheert. Vijf jaar na diens dood namen krakers 'de Schothorst' in gebruik. Maar inmiddels heeft de Groningse stichting de projectontwikkelaar uit Bilthoven opdracht gegeven een bouwplan voor het terrein te maken.

VERZOEK Het verzoek om het bouwval op de monumentenlijst te plaatsen, is afkomstig van de tot dusver onbekende organisatie, die zich ,,Stichting Jhr. Dr. Henri W.M. van der Wyck" noemt. Volgens Bassant zitten de krakers daar achter en hebben ze bewust een naam gekozen, die heel erg lijkt op die van de rechtmatige eigenaar van het pand. Het adres in Zeist zou slechts een postadres van de krakers zijn.

HERSTEL De nieuwe stichting zegt het behoud van de bungalow en het herstel van de tuin- en parkaanleg na te streven. Bij het verzoek aan de gemeente is een 'Bouwhistorische Verkenning en Waardestelling' bijgevoegd, die de plaatsing op de monumentenlijst moet ondersteunen. Burgemeester en wethouders hebben nog niet op de brief gereageerd.

HOGER BEROEP Overigens hebben de krakers van het pand hoger beroep aangetekend tegen de ontruiming van 'de Schothorst'. Eerder dit jaar besloot de rechter dat de krakers na 12 jaar hun biezen moesten pakken. Het hoger beroep daartegen heeft inmiddels gediend en komende week doet het Arnhemse Gerechtshof uitspraak in de zaak. Projectontwikkelaar Bassant zegt ervan overtuigd te zijn, dat de rechter de ontruiming van de Doornse bungalow zal bevestigen.