Stichting VluchtelingKinderen schakelt hulp in

DRIEBERGEN Het bestuur van de Stichting VluchtelingKinderen, feitelijk gevestigd in Driebergen, heeft besloten advies in te winnen voor de organisatie van de stichting. Het plotselinge overlijden van bestuurslid en Driebergenaar Cees van den Broek, vormt hiertoe de belangrijkste reden.

Twee adviseurs zijn hiertoe benoemd in de personen van LaurensTouwen en Nynke van Amerongen-Huizenga. Zij zullen nadere stappen zetten om de stichting op weg te helpen een bij deze tijd passende bestuurlijke en organisatorische vorm te vinden.

Dit moet zowel voor de onder de stichting vallende 1 Eurowinkel, als voor asielzoekers of vluchtelingkinderen, die voor opleidingen door de stichting financieel worden ondersteund, zijn vruchten afwerpen.

De stichting kent een groot aantal, enthousiaste vrijwilligers. Voor de dagelijkse gang van zaken heeft het bestuur Nieko van Veen gevraagd zich te richten op de aanpak en werkwijze in de winkel. Naast de ontwikkeling van de organisatie- en stichtings-structuur gaat het ook om het samen met de vrijwilligers realiseren van een goede en verantwoorde omzet en gunstige studieresultaten. Een goede onderlinge samenwerking binnen de organisatie en integratie van asielzoekers en vluchtelingkinderen op basis van heldere werkafspraken zijn hierbij sleutelwoorden.

Met de tussenkomst van genoemde personen hoopt het bestuur een nieuwe weg in te slaan die de toekomst van de stichting moet waarborgen.