• Dorpsjournalist.nl

Steun voor kazernesluiting

DOORN Een grote meerderheid van de Heuvelrugpolitiek vindt dat de marinierskazerne beschikbaar moet komen voor de bouw van woningen en maatschappelijke voorzieningen, zo bleek maandagavond in de commissie Ruimte van de gemeenteraad. Met dat steuntje in de rug gaat wethouder Rob Jorg (VVD) naar Den Haag om bij de minister en staatssecretaris te pleiten voor het vertrek van de mariniers.

Dat het nog niet opschiet met de aangekondigde mariniersverhuizing is een understatement. De voorbereidingen voor de bouw van de nieuwe kazerne in Vlissingen liggen al geruime tijd stil en het is onduidelijk of de verhuizing überhaupt doorgaat. Het college hulde zich daarover lang in stilzwijgen, maar vorige maand spraken burgemeester en wethouders zich voor het eerst kritisch uit over de vertraging.

BESLUIT Wethouder Jorg vindt dat defensieminister Ank Bijleveld (CDA) en haar staatssecretaris Barbara Visser (VVD) moeten vasthouden aan het eerder genomen besluit om de Doornse mariniers elders onder te brengen. Jorg wil zich hard maken voor een ,,duurzame, dorpse woonwijk" op het terrein van de huidige Van Braam Houckgeestkazerne.

PLEIDOOI Voor dat pleidooi kreeg het college maandag in ruime mate steun van de gemeenteraad. ,,We hebben lang onze mond gehouden, maar het kazerneterrein is echt nodig voor woningbouw", aldus Dick Karssen (ChristenUnie). ,,Als dat nog tien jaar zou gaan duren, is dat een ernstig probleem."

WACHTTIJDEN Ook fractievoorzitter Nienke van der Veen (Open) vindt dat het bouwen van huizen en maatschappelijke voorzieningen nu prioriteit heeft. Ze noemde woningbouw één van de belangrijkste opgaven voor de gemeente. ,,Er is een grote druk op de woningmarkt en er zijn zeer lange wachttijden voor sociale woningen", constateerde Van der Veen.

NIET MEELEVEND De oppositiepartijen waren minder juichend over de recente stellingname van het college. Karin Oyevaar (D66) vindt dat B en W zich niet meelevend genoeg opstellen tegenover de mariniers en hun gezinnen. Bovendien vreest ze verdere vertragingen bij het sluiten van de kazerne. Daarom moet het college wat D66 betreft naar alternatieve woningbouwlocaties gaan kijken.

LEGE HANDEN Raadsnestor Sybe Streekstra (BVHlokaal) toonde zich ronduit cynisch over de marinierskwestie. Volgens hem gaat de gemeente helemaal niet over de verhuizing van de kazerne. ,,Defensie beslist en alles wat wij met dat terrein willen, is wishful thinking", aldus Streekstra. Hij voorspelt dat wethouder Jorg met lege handen uit Den Haag terugkomt.