• Gemeente Utrechtse Heuvelrug

Stages voor vluchtelingen

HEUVELRUG Bijna tachtig extra stageplaatsen voor asielzoekers en statushouders. Dat is de opbrengst van de werkconferentie 'Prima perspectief', dinsdagavond in het Doornse cultuurhuis. Burgemeester Frits Naafs is blij met het enthousiasme van plaatselijke organisaties en bedrijven. De stichting Gilde Utrechtse Heuvelrug kan nu aan de slag om vluchtelingen en vrijwilligersbaantjes aan elkaar te koppelen.

Michiel Schaaij

,,Asielzoekers en statushouders die zich met hun tijd geen raad weten, moeten iets zinvols kunnen doen", zegt Jef Helmer van de stichting Gilde. ,,Daarmee kunnen we voorkomen dat ze wegzakken in isolement en depressie." Door een beroep te doen op individuele kwaliteiten van nieuwkomers, krijgen ze de kans om zich zinvol in te zetten voor de Heuvelrugse samenleving.

EUROWINKEL Als voorbeeld verwijst Helmer graag naar de Driebergse Eurowinkel, waar vluchtelingen maar al te blij zijn dat ze hun tijd nuttig kunnen besteden. Die mogelijkheid krijgen asielzoekers nu ook bij andere instellingen en bedrijven in de Heuvelrugdorpen. Volgens burgemeester Naafs hebben onder andere het Albert Heijnfiliaal in Leersum, kaarsenmakerij Dipam in Driebergen, Landal Greenparks in Overberg en Bartiméus in Doorn concrete belangstelling getoond.

WAARDEVOL Ook het conferentiecentrum en hotel Zonheuvel tussen Doorn en Maarn ziet het project 'Prima perspectief' wel zitten. Bij het herstel van het oude openluchttheater op het landgoed zouden asielzoekers een waardevolle inbreng kunnen hebben. De gemeente wil ook een duit in het zakje doen. Burgemeester Naafs maakte bekend, dat Utrechtse Heuvelrug behalve een projectsubsidie ook zeven stageplekken voor asielzoekers ter beschikking stelt.

SUCCES De zeven nieuwkomers kunnen hun handen uit de mouwen steken in het groenonderhoud, bij de bodedienst en op de milieustraat aan de Velperengh. Ze krijgen daarbij begeleiding van deskundige Heuvelrugambtenaren. In een toelichting wees Naafs erop, dat het succes van het project snel en makkelijk gemeten kan worden. ,,Over een half jaar gaan we evalueren. We steken er geld in, maar het moet ook wat opleveren."