• Staatsbosbeheer

Staatsbosbeheer start onderhoud Grebbelinie

OVERBERG Staatsbosbeheer start binnenkort met werkzaamheden aan de Grebbelinie tussen Woudenberg en Overberg. Om een stuk cultuurhistorie van de Grebbelinie weer zichtbaar te maken en de diversiteit in het landschap te vergroten wordt een aantal werkzaamheden uitgevoerd. Op enkele plekken worden bomen verwijderd, beschadigingen aan taluds worden hersteld, struiken gesnoeid en paden waar nodig opgeknapt.

,,De markante liniedijk is onderdeel van de Grebbelinie, een verdedigingswerk van de Hollandse waterlinie. Momenteel zijn de contouren en de bijzondere elementen in het landschap slecht zichtbaar door te dichte begroeiing. Deze begroeiing wordt voor een deel verwijderd. Hier en daar laten we een mooie markante boom en waardevolle struiken staan," zo meldt de natuurorganisatie.

Bomen en struiken worden verwijderd waarbij een aantal soorten zoals meidoorn, vlier en lijsterbes gespaard blijven en hierdoor meer ruimte en licht krijgen. Ook wordt rondom een aantal bunkers bomen en struiken verwijderd om deze cultuurhistorische elementen weer zichtbaar te maken. Het hout wordt versnipperd en verwerkt in biomassa centrale voor energie. Verder wordt op diverse plaatsen onderhoud en herstel uitgevoerd aan wegen en paden. Naar verwachting is het werk medio december 2017 afgerond.