• Staatsbosbeheer

Staatsbosbeheer nieuwe eigenaar Doornse Gat

DOORN Staatsbosbeheer is de nieuwe eigenaar van dagrecreatieterrein 'Doornse Gat' in Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug. De organisatie heeft het gekocht van Recreatieschap Utrechtse Heuvelrug en Kromme Rijn dat per 1 januari 2018 is opgeheven. Staatsbosbeheer draagt zorg voor het beheer en het op kwaliteit houden van de recreatieve voorzieningen. Het terrein blijft opengesteld voor publiek.

Bij aankoop van het Doornse Gat heeft Staatsbosbeheer de resultaatverplichting geaccepteerd om dit terrein in erfpacht uit te geven voor exploitatie. Dit maakt het mogelijk dat openstelling van het terrein voor de toekomst is gewaarborgd. De toekomstige exploitatie is voorbehouden aan een ondernemer. Op basis van een inschrijving die door het Recreatieschap een aantal jaren geleden is uitgezet is deze ondernemer als winnaar is geselecteerd. De daadwerkelijke uitgifte heeft op het moment van overdracht nog niet plaatsgevonden en vraagt om een planologische procedure.

BEZOEKERS Voor bezoekers verandert er weinig. Nu zijn het de boswachters van Staatsbosbeheer die bezoekers welkom heten en aanspreekpunt zijn voor vragen. Ook het organiseren activiteiten blijft mogelijk. Hiervoor is wel vooraf toestemming nodig dat via de boswachter kan worden aangevraagd. En honden zijn welkom, mits aangelijnd.