• Sport- en Bowlingcentrum Steinheim.

    Corina Blommendaal

Sporthal Steinheim wordt duurder

DOORN De wisseling van de wacht bij sporthal Steinheim kost de gemeente structureel meer geld. Dat blijkt uit een toelichting op de financiële bestuursrapportage, die wethouder Gerrit Boonzaaijer (SGP) naar de gemeenteraad heeft gestuurd. In maart zette de gemeente de oude beheerder Lucien van Veen op de keien. De nieuwe exploitant Laco krijgt een hogere huur- en exploitatievergoeding van de gemeente.

Michiel Schaaij

Volgens Boonzaaijer strijkt Laco voor zijn hand- en spandiensten in de sporthal 85.000 euro per jaar op. Uit andere stukken blijkt, dat Van Veens stichting Meewerken op de Heuvelrug een budget van 47.000 euro van de gemeente kreeg. Als gevolg van de overgang naar Laco gaf de gemeente nog eens vijftien duizend euro aan eenmalige kosten uit.

ONDERHOUD Intussen is de aanpak van het achterstallig onderhoud in de sporthal aan de Wijngardsesteeg nog gaande. De gemeente heeft al 167.000 euro uitgegeven aan de vervanging van de centrale verwarmingsinstallatie en de vernieuwing van wanden, ringen en klimramen. De komende tijd moeten ook het dak, de waterleiding en de sportvloer nog worden vervangen.

AFSPRAKEN In maart van dit jaar verbrak de gemeente eenzijdig het contract met de oude exploitant. Die zou zich volgens burgemeester Frits Naafs ,,al een hele tijd niet aan de afspraken" hebben gehouden. Van Veen protesteerde tegen die beslissing. De nieuwe uitbater Laco nam eerder al deel aan het aanbestedingstraject voor het beheer van Steinheim. Laco exploiteert ook de zwembaden Woestduin in Doorn en De Zwoer in Driebergen.