• Provincie Utrecht

Spoortunnel Maarsbergen stap dichterbij

MAARSBERGEN De Provinciale Staten (PS) zijn maandag akkoord gegaan met plannen voor de spooronderdoorgang bij Maarsbergen. De provincie, gemeente en ProRail gaan een tunnel aanleggen om zo de verkeersveiligheid, de doorstroming en leefbaarheid in het dorp te bevorderen.

De aanleg van de spooronderdoorgang in de Woudenbergseweg (N226) in Maarsbergen is nu een flinke stap dichterbij gekomen. De zogeheten Westvariant, waarbij de Tuindorpweg wordt afgesloten, kan worden uitgewerkt. Los van dat project wordt gewerkt aan de verwijdering van twee tankstations uit de dorpskern.

Om de onderdoorgang aan te leggen is een extra investering van 13,2 miljoen euro van de provincie Utrecht en 2,2 miljoen van ProRail nodig. PS zijn akkoord gegaan met deze extra investering. Wel willen ze dat een kennis- en adviesteam (Q-team) samen met de inwoners van Maarsbergen tot een zo breed mogelijk gedragen voorstel voor de aanleg komt. Daarna moet er zo snel mogelijk een voorlopig ontwerp komen waarin inwoners duidelijkheid krijgen over het project.

Door de aanleg van de spoortunnel komt de bushalte verder uit het centrum te liggen. Dat is niet wenselijk. De provincie gaat daarom onderzoeken of de bushalte dichter bij het centrum van Maarsbergen geplaatst kan worden.