• Archief BDUmedia

Spoortunnel en verwijdering tankstations Maarsbergen dichterbij

MAARSBERGEN De aanleg van de spooronderdoorgang in de Woudenbergseweg (N226) in Maarsbergen is een flinke stap dichterbij gekomen. De zogeheten westelijke variant, waarbij de Tuindorpweg wordt afgesloten, kan worden uitgewerkt. Los van dat project wordt gewerkt aan de verwijdering uit de dorpskern van twee tankstations. Om de onderdoorgang aan te leggen is een extra investering van 13,2 miljoen euro van de provincie Utrecht en 2,2 miljoen euro van ProRail nodig. Dat voorstel doen Gedeputeerde Staten aan Provinciale Staten. 

Midden in Maarsbergen ligt nu nog een gelijkvloerse spoorwegovergang in de provinciale weg. De provincie, gemeente en ProRail gaan in die weg een tunnel aanleggen om zo de verkeersveiligheid, de doorstroming en leefbaarheid in het dorp te bevorderen. In 2017 hebben Provinciale Staten gekozen voor de westelijke variant waarbij de Tuindorpweg wordt afgesloten. Medio 2019 start de procedure voor een Provinciaal Inpassingsplan voor het project (vergelijkbaar met bestemmingsplan). 

TANKSTATIONS De aanleg van de tunnel wordt 15,4 miljoen euro duurder dan eerst geraamd. Dat komt onder andere door gestegen prijzen en marktwerking. Van die extra investering neemt de provincie Utrecht 13,2 miljoen euro voor zijn rekening. ProRail draagt haar deel van de prijsstijging bij, op dit moment geraamd op 2,2 miljoen euro.

Provinciale Staten gaven bij hun keuze voor de westelijke variant in 2017 aan dat ingezet moest worden op het verplaatsen van de noordelijke rotonde naar de locatie van de twee tankstations aan de Woudenbergseweg. Maar een kennis- en adviesteam (Q-team) stelde eerder dit jaar voor om de rotonde niet naar het noorden maar naar het westen te verplaatsen. Dat is beter voor de leefbaarheid en laat de historische grondwallen op het aanliggende landgoed Anderstein grotendeels intact. Gedeputeerde Staten nemen dat advies over.

WENSEN De provincie wil nog altijd de beide tankstations uit de dorpskern verwijderen. Dat is ook de nadrukkelijke wens van inwoners en in lijn met het advies van het Q-team. Maar omdat er geen samenhang meer met de tunnelaanleg is, willen provincie en gemeente Utrechtse Heuvelrug een apart project van de verwijdering maken. Samen werken zij een plan daarvoor uit. Het plan is dat dat de provincie en de gemeente ieder de helft van de kosten van de verwijdering betalen.

Gedeputeerde Dennis Straat: ,,De inwoners van Maarsbergen wachten al lang op de spoortunnel en een veiliger, leefbaarder dorpshart. Ze willen dat het project zonder verdere vertraging gerealiseerd wordt. Net als zij willen we dat de twee tankstations uit de dorpskern verdwijnen. Dat pakken we samen met de gemeente op, maar los van de tunnelaanleg. Dat heeft als grote voordeel dat de tunnelbouw daardoor geen vertraging kan oplopen. We kunnen door."

BEHANDELING Het voorstel voor het extra krediet en de aparte aanpak van de tankstations komt op 19 november a.s. aan bod in de Commissie Mobiliteit, Milieu en Economie. Provinciale Staten behandelen het voorstel in hun vergadering van 10 december a.s.