Spoor houdt inwoners Maarbergen en Maarn bezig

MAARSBERGEN/MAARN Een overvolle zaal in De Twee Marken; inwoners uit Maarsbergen en Maarn kwamen om hun zegje te doen over de ondertunneling van de spoorwegovergang in Maarsbergen. De verstrekkende gevolgen voor niet alleen Maarsbergen houden de gemoederen danig bezig.

Ruimte voor inbreng van de inwoners was er alleen individueel tijdens de informatiemarkt, die volgde op de presentatie van de alternatieven. Donderdagavond is het vervolg op deze avond wederom in De Twee Marken. Dan barst de discussie naar alle waarschijnlijkheid los. Moet de provinciale N227 rechtdoor blijven lopen (Dorpsvariant) of toch met een halve cirkel om het dorpshart heen (Westvariant). Deze laatste optie heeft de voorkeur van de klankbordgroep, zo werd aan het eind van de avond nog toegelicht aan de raadsleden.

Vergadering Beeldvorming en Oordeelvorming van de Raad. Locatie De Twee Marken, aanvang 19.30 uur.