• Marc Satijn
  • Marc Satijn

Spokenbos moet toegankelijk blijven

DOORN Het afsluiten en verleggen van enkele paden in het zogenoemde Spokenbos in de wijk De Wijngaard wordt niet gewaardeerd door wethouder Gerrit Boonzaaijer (SGP). Vorig jaar verkocht de gemeente het bos voor enkele tienduizenden euro's aan een nieuwe eigenaar, mevrouw Boumeester, maar met voorwaarden in de koopovereenkomst dat alle wandelpaden binnen het bos 'zoveel mogelijk behouden' zouden worden.

,,Op 28 januari heb ik wethouder Boonzaaijer gemaild dat tegen de afspraken in er toch een deel van het bos is afgesloten. Bovendien is er een tweehonderd meter lang en eeuwenoud kerkenpad verdwenen door hier dwars overheen een houtwal aan te leggen", stelt D66-raadslid Erwin Kamp, die geïrriteerd is door het feit dat het inmiddels drieënhalve maand verder is en er nog steeds niets is gebeurd.

HANDHAVEN Wethouder Boonzaaijer deelde die irritatie en stelde al meerdere malen contact te hebben gehad met de nieuwe eigenaar, maar dat dit tot op heden nog niet tot gewenste acties heeft geleid. ,,Wij hebben dan ook aangekondigd binnenkort te zullen gaan handhaven als dit niet wordt opgelost", aldus Boonzaaijer, die daarmee doelt op het uitdelen van een eventuele boete.

OVEREENKOMST Mevrouw Boumeester wil voorlopig nog geen reactie geven totdat er een 'passende' oplossing is gevonden. Toch is het nog maar de vraag wie er in het gelijk zal worden gesteld, want de in de overeenkomst opgenomen zin 'zoveel mogelijk aanwezige wandelpaden behouden' zou kunnen betekenen dat de eigenaar met het verleggen van het kerkenpad aan deze voorwaarde heeft voldaan. Hoe dan ook is er - met de aanleg van de houtwal - een deel van het bos afgesloten voor publiek en zal binnenkort moeten gaan blijken óf dit verdere consequenties heeft voor de nieuwe eigenaar.