• Lex van Lieshout / ANP XTRA

Sociale Dienst onder vuur: miljoen tekort en hoog ziekteverzuim

HEUVELRUG De Regionale Dienst Werk en Inkomen (RDWI) uit Zeist kampt met interne problemen en grote financiële tekorten. Alleen al over dit jaar blijkt er voor de gemeente Utrechtse Heuvelrug een tekort van ongeveer een miljoen euro te zijn. En vanaf volgend jaar moet er structureel 262 duizend euro bij. Oorzaak van de financiële malaise is onder andere het hoge ziekteverzuim, als gevolg van een reorganisatie bij de RDWI.

Michiel Schaaij

Daarnaast blijkt ook dat Utrechtse Heuvelrug relatief veel inwoners heeft met een lange afstand tot de arbeidsmarkt. Die komen moeilijk aan een baan en blijven daarom aangewezen op een bijstandsuitkering. Ook doen inwoners een steeds groter beroep doen op de bijzondere bijstand. Financieel wethouder Gerrit Boonzaaijer (SGP) zegt dat hij de helft van de tegenvaller al had voorzien. Voor de andere helft moet hij een greep doen in de algemene reserve.

NEGATIEF BEELD Om het hoge ziekteverzuim bij de RDWI te verklaren, wijst het Heuvelrugcollege op het veranderproces dat RDWI-medewerkers onder druk zette. Twee onderzoeksrapporten geven een tamelijk negatief beeld van de reorganisatie. Medewerkers bleken onvoldoende in staat om de vastgestelde organisatiedoelen uit te voeren.

NARRIG VVD-fractieleider Jorrit Linders is narrig over de gang van zaken. Volgens hem kan de RDWI niet met begrotingen omgaan en heeft de organisatie de eigen financiën niet in de hand. Intussen is de voormalig directeur verkast naar de Sociale Dienst in Dordrecht. Een verbeterplan dat vorige maand werd opgesteld, moet ervoor zorgen dat de bedrijfsvoering van de RDWI niet langer ter discussie staat.

OP ORDE BRENGEN In dat verbeterplan zijn ook de conclusies en aanbevelingen uit de twee onderzoeksrapporten verwerkt. Burgemeester en wethouders zeggen erop te vertrouwen, dat dit voldoende is om de organisatie weer financieel op orde te brengen en de rust binnen de RDWI te herstellen. De gemeenteraad wordt binnenkort op een informatieavond bijgepraat over de kwestie.