• Provincie Utrecht

Snelfietsroute Utrecht-Veenendaal stap dichterbij

HEUVELRUG In een fietscafé in Amerongen ondertekenden de bestuurders van de partijen die betrokken zijn bij de totstandkoming van de snelfietsroute Utrecht-Veenendaal maandag een intentieverklaring. Zo willen ze samen snel vaart zetten achter de realisatie van deze route over de Utrechtse Heuvelrug.

De intentieverklaring gaat vooraf aan de uitvoeringsovereenkomst, die naar verwachting in het tweede kwartaal van 2020 gereed is. In de uitvoeringsovereenkomst wordt het exacte tracé en de vormgeving van de route vastgelegd. Een aannemer kan dan aan de slag om de diverse aanpassingen, omleggingen en uitbreidingen op de route uit te voeren.

TOEKOMST De provincie Utrecht biedt op een nader te bepalen gedeelte van de route Utrecht-Veenendaal ook plaats aan het 'fietspad van de toekomst'. Op dat gedeelte kunnen innovaties op fietsgebied worden ontwikkeld en toegepast. Maandag werden ter inspiratie al wat ideeën gepresenteerd door diverse marktpartijen, zoals zonnepanelen, slimme verkeerslichten die fietsers sneller voorrang geven, een duurzaam wegdek dat overdag energie opslaat en 's avonds in het donker oplicht, een nieuw type fietswerkplaats en duurzame fietsen van bamboe.

PRIJSVRAAG De ideeën zijn nog een aantal weken te zien in fietscafé De Proloog, Allemanswaard 27, Amerongen. Na de zomer wordt er een prijsvraag uitgeschreven om zoveel mogelijk goede ideeën te verzamelen. Het is de bedoeling om de drie beste ideeën in de vorm van pilots uit te voeren.