• Google Maps

SGP en 50Plus op de bres voor varkenshouder

LEERSUM De SGP en 50Plus hebben het in Provinciale Staten opgenomen voor varkenshouder Rik Wesseling. Volgens statenlid Mieke Hoek (50Plus) kreeg de Leersumse agrariër eerder van de provincie te horen, dat de nieuwe provinciale regels uit 2016 de door hem felbegeerde samenvoeging van twee agrarische bouwvlakken niet in de weg zou staan.

Michiel Schaaij

ONBEHOORLIJK Als die belofte nu niet wordt nagekomen, is dat volgens Hoek onbehoorlijk bestuur. Zij vindt dat er een oplossing moet komen, zodat Wesseling na elf jaar eindelijk zijn gang kan gaan. ,,Zo kunnen we toch niet met onze ondernemers omgaan? Ook een agrariër is een ondernemer", aldus Hoek maandagmiddag in de statenvergadering.

VERGUNNING Ook volgens SGP-er Piet van Leeuwen moet Wesseling de vergunning voor de uitbreiding van het aantal varkens krijgen. ,,Als wij dat met z'n allen willen, dan kunnen we het regelen", zei hij. Van Leeuwen sluit niet uit dat Provinciale Staten bij het veranderen van de regels heeft zitten slapen en hij vindt dat de politiek daarom nu haar verantwoordelijkheid moet nemen.

OVERGANGSTERMIJN Maar gedeputeerde Pim van den Berg (D66) wil van geen wijken weten. Hij hield vast aan de in 2016 vastgestelde provinciale regelgeving. Volgens Van den Berg had de gemeente Utrechtse Heuvelrug het bestemmingsplan al aan die nieuwe regels moeten aanpassen. Van een overgangstermijn kan volgens hem geen sprake zijn. De gedeputeerde waarschuwde voor precedentwerking als Provinciale Staten voor de Leersumse varkensboer een uitzondering zouden maken.

TWIJFELACHTIG Mocht de Heuvelrugse gemeenteraad de uitbreiding van de varkenshouderij ondanks de provinciale regels toch goedkeuren, dan is het volgens de provinciebestuurder twijfelachtig of dat besluit stand houdt tijdens een beroepszaak bij de Raad van State. ,,Ik kan het niet mooier maken dan het is", aldus Van den Berg. Wel gaf hij toe, dat als er inderdaad sprake is geweest van een provinciale toezegging aan boer Wesseling, die niet gedaan had mogen worden.