• Martaposemuckel

Seniorenlening voor inloopdouche

HEUVELRUG Als de Heuvelrugpolitiek akkoord gaat, kunnen 55-plussers binnenkort een speciale gemeentelening aanvragen voor woningaanpassingen. Volgens zorgwethouder Hans Nijhof is het de bedoeling, dat senioren daardoor langer thuis kunnen blijven wonen.

FINANCIERING Ouderen met een eigen woning ondervinden soms moeilijkheden met de financiering van woningaanpassingen, zegt Nijhof. Dankzij de toekomstige blijverslening kunnen zij bijvoorbeeld toch een inloopdouche of een slaapkamer op de begane grond realiseren. Het gaat om woningaanpassingen tussen de 2500 en 30.000 euro.

SENIORENPLATFORM De verstrekte leningen kosten Utrechtse Heuvelrug geen geld. Het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten (SVn) stelt als financiële partner Utrechtse Heuvelrug voorlopig een bedrag van vier ton beschikbaar. Als de gemeenteraad groen licht geeft voor het plan van Nijhof, kunnen oudere inwoners de lening aanvragen via de sociale dorpsteams of het seniorenplatform.