• Paul Nolens/BDU

Senioren zijn boos over bezuinigingen

HEUVELRUG Met omstreden bezuinigingsvoorstellen, zoals het sluiten van twee  bibliotheken, draagt het college het welzijnsbeleid ten grave. Die harde beschuldiging wordt geuit door het Seniorenplatform in een brief aan zorgwethouder Hans Waaldijk (Open). Het welzijnswerk mag niet worden gemarginaliseerd, vinden voorzitter Arie Kliphuis en secretaris Rijk Roelofse.

Michiel Schaaij

Beide bestuursleden verwijten de gemeente dat die jarenlang het welzijnsaanbod heeft laten verschralen en verkommeren. In plaats van het welzijnsbeleid nieuw leven in te blazen, stelt het college nu zelfs voor om welzijnsvoorzieningen weg te bezuinigen. Namens ouderenorganisaties Heuvelrug Senioren, KBO en PCOB tekent het Seniorenplatform daar fel protest tegen aan.

BIBLIOTHEKEN Kliphuis en Roelofse verzetten zich met hand en tand tegen de sluiting van de bibliotheekfilialen in Amerongen en Maarn. Maar ook de inkrimping van het aantal dorpscoördinatoren en het schrappen van subsidies voor dorpsgerichte activiteiten kan niet op hun instemming rekenen. Als het aan het Seniorenplatform ligt, worden die bezuinigingen van tafel gehaald.

GROTE FOUT Volgens de ouderenorganisatie was het ,,een grote fout" om de welzijnsfunctie onder te brengen bij de sociale dorpsteams. De werkzaamheden op het gebied van de Wmo, schuldsanering, jeugdhulp en huisvesting zouden organisatorisch niet goed samengaan met de uitvoering van taken op het gebied van welzijn. In de brief wordt gevraagd om welzijnstaken over te hevelen naar de dorpscoördinatoren.

KRITIEK Op het functioneren van de sociale dorpsteams wordt forse kritiek geuit. Kliphuis en Roelofse schrijven bezorgd te zijn over de bejegening waarmee aanvragers van Wmo-voorzieningen soms worden geconfronteerd. De sociaal consulenten zouden de eigen regie van de zorgvrager onvoldoende respecteren en Wmo-aanvragen zouden ,,zeer langlopende processen" worden. Het Seniorenplatform pleit bij Waaldijk voor een maximale verwerkingstijd van zes weken, waarbinnen over een aanvraag moet worden beslist.