• Lex van Lieshout ANP photo

Schuldafbouw is twistpunt

HEUVELRUG De kans lijkt klein dat er brede, politieke overeenstemming komt over het financiële beleid voor de komende vier jaar. Tijdens de raadsbijeenkomst van woensdag bleken de verschillen groot. ,,We komen er vanavond niet uit", verzuchtte VVD-leider Rob Jorg. Volgende week volgt nog een laatste kans op een raadsbreed akkoord over de afbouw van de gemeentelijke schulden.

Michiel Schaaij

 

Dat brede overeenstemming over het heikele punt van de financiën moeilijk zou worden, was wel te voorzien. Hoewel zijn verwachtingen laag gespannen waren, presenteerde verkiezingsoverwinnaar Jorg toch een compromisvoorstel. Dat plan wil de zogenoemde schuldquote van Utrechtse Heuvelrug terugbrengen naar het begin van de gevarenzone.

BEZUINIGINGEN Volgens de liberalen moet Utrechtse Heuvelrug de komende 15 jaar telkens twee miljoen euro van haar schulden aflossen. Dat betekent flink bezuinigen en Jorg wilde die ombuigingen nog niet allemaal invullen. Wel is duidelijk dat veel investeringen moeten worden geschrapt en dat drastisch wordt gesneden in het onderhoudsplan voor gemeentelijk onroerend goed.

PIJN De reacties op het 'uiterste bod' van de VVD waren verdeeld. D66-leider Hugo Prakke was opmerkelijk scherp in zijn kritiek. ,,Als je echt hard gaat snijden in de gemeenteschuld, dan gaat het ergens pijn doen", aldus Prakke. Hij vroeg zich af, of de schuldafbouw die pijn wel waard is. D66 vindt dat de schuldenlast best in een langzamer tempo afgelost mag worden.

JEUGDZORG Voor Prakke is ook de door de VVD beoogde schuldquote niet heilig. ,,Wij investeren liever in het klimaat, scholen en wegen dan in het afbouwen van de schuld", zei hij. Intussen lijken beide verkiezingswinnaars VVD en Open elkaar wél dicht genaderd. De combinatie van GroenLinks en Partij van de Arbeid toonde zich tevreden dat er in het compromisvoorstel van de VVD niet wordt gesneden in de Jeugdzorg en de Wmo.

OZB Op het punt van de Onroerendezaakbelasting (Ozb) deed de VVD een enigszins verhulde handreiking naar de fractie Open. Als zich de komende vier jaar grote tegenvallers mochten voordoen, dan is Jorg bereid om een deel daarvan te dekken met een Ozb-verhoging. Namens Open sprak raadslid en wethouder Hans Nijhof verzoenende taal. ,,De Ozb is voor ons geen melkkoe", beloofde hij.

BESCHEIDEN Als één van de verliezers bij de raadsverkiezingen stelde het CDA zich bescheiden op tijdens de financiële onderhandelingen. ,,Volgens mij gaan wij er wel uitkomen", aldus raadslid Peter Kranenburg. Afgaande op de discussie van woensdagavond lijkt een college van de VVD en Open met de christendemocraten het meest voor de hand te liggen.

NIET BLIJ Wellicht kan in het nieuwe Heuvelrugcollege de SGP nog aanschuiven om de vierde wethouderspost in te vullen. Dan zal de huidige wethouder van financiën Gerrit Boonzaaijer wel genoegen moeten nemen met een lager onderhoudsniveau van het gemeentelijk vastgoed. Die is daar niet blij mee. ,,Als je je huis niet schildert, moet op den duur de aannemer langskomen. Meestal is dat een stuk duurder", aldus Boonzaaijer.