• Archief BDUmedia

Schoolverhuizing De Zonheuvel uitgesteld

DRIEBERGEN De verhuizing van de schoolklassen van christelijke basisschool De Zonheuvel aan het Burgemeesterpark is uitgesteld. Vanwege de aanstaande renovatie van het schoolgebouw zouden de leerlingen na de zomervakantie tijdelijk worden verdeeld over drie schoolgebouwen bij het Jagerspad. Maar volgens onderwijswethouder Chantal Broekhuis (CDA) kost de aanbestedingsprocedure van de opknapbeurt meer tijd dan gedacht.

Michiel Schaaij

Het bestuur van de Zonheuvelschool heeft daarom besloten, dat de leerlingen ook na de zomervakantie nog even aan het Burgemeesterpark les krijgen. Wanneer de klassen nu wél naar hun tijdelijke huisvesting verkassen, is nog niet duidelijk. Overigens heeft wethouder Broekhuis afgelopen week ingegrepen in het ruimteconflict tussen De Zonheuvel en basisschool De Ontdekkingsreis.

INWONING Vier groepen van De Zonheuvel moeten tijdens de verbouwing van hun eigen school bijschuiven in het gebouw aan het Jagerspad 7. Daar is ook De Ontdekkingsreis gevestigd. Beide schoolbesturen konden het echter niet eens worden over de details van de tijdelijke inwoning van de Zonheuvelschool. Het schoolbestuur van De Ontdekkingsreis schreef daarover een nijdige brief aan het college en de gemeenteraad.

TEGENZIN In reactie op die brief verklaarde wethouder Broekhuis, dat ze er de voorkeur aan gaf dat beide scholen er onderling uitkwamen. Nu dat niet is gelukt, heeft Broekhuis met tegenzin zelf de knopen doorgehakt. Het college zegt ook een oplossing gevonden te hebben voor de verkeerssituatie rond het Jagerspad. Omwonenden voorspelden eerder dit jaar dat het tot een verkeerschaos zou komen, als de leerlingen van de Zonheuvelschool naar het Jagerspad komen.

MAATREGELEN In de raadscommissie drongen enkele omwonenden daarom aan op ,,stevige verkeersmaatregelen". Wethouder Broekhuis belooft nu, dat aan de nabijgelegen Engelenburg parkeervakken en een oversteekplaats worden aangebracht. Verder gaat de gemeente de parkeervoorzieningen aan de Drieklinken optimaliseren.