Schoolrenovatie Driebergen van start

DRIEBERGEN Er is eindelijk tijdelijke huisvesting gevonden voor de christelijke basisschool De Zonheuvel. De school aan het Burgemeesterpark moet nodig worden gerenoveerd. Die opknapbeurt kost 2,2 miljoen euro, begint rond de zomervakantie en gaat een jaar duren. In die perioden worden de lessen gegeven in twee schoolgebouwen aan het Jagerspad.

Michiel Schaaij

De renovatie van De Zonheuvelschool stond al een tijdje in de planning, maar wethouder Henk Veldhuizen (CDA) had moeite om voldoende vervangende lesruimte te organiseren. ,,We moesten negen lokalen met kinderen onderbrengen. Dat was een hele uitdaging, want we hebben gewoon weinig geschikte ruimte leegstaan."

VERKASSEN Zeven groepen van De Zonheuvel kunnen nu terecht in gebouw 't Oostrom aan het Jagerspad 7, terwijl twee groepen tijdelijk verkassen naar de katholieke Daltonschool De Valkenheuvel aan het Jagerspad 4. Voor die tijdelijke huisvesting trekt de gemeente twee ton uit. ,,Dat lijkt veel geld, maar daar profiteren straks andere scholen zoals Dolfijn Noord en De Kring van. Die kunnen tijdens hun renovatie hun leerlingen ook op het Jagerspad onderbrengen."

OMWONENDEN Wethouder Veldhuizen heeft de omwonenden van het Jagerspad op een bijeenkomst bijgepraat over de komst van de Zonheuvelleerlingen. ,,De buren worden er natuurlijk niet blij van dat er negen klassen met kinderen bijkomen", geeft Veldhuizen toe. Hij zegt begrip voor dat ongenoegen te hebben en stelt geld beschikbaar voor een paar verkeerskundige aanpassingen aan de straat.

VERKEER Bij het begin en einde van de schooltijd worden het doodlopende Jagerspad en 't Oostrom afgesloten voor het verkeer. ,,Bij zo'n grote toestroom van kinderen willen we niet dat daar auto's rijden", aldus de wethouder. Ouders die hun kinderen toch met de auto komen brengen en halen, kunnen parkeren bij winkelcentrum De Sluis en op omliggende straten zoals Drieklinken en Engelenburg. Verder wordt er een nieuw hek aan het Jagerspad geplaatst.

OVERLAST De gemeente maakt van de renovatie gebruik om de overlast van hangjongeren op het schoolterrein aan te pakken. Volgens de wethouder gebeuren er in een nis 's avonds en 's nachts dingen die het daglicht niet kunnen verdragen. ,,We krijgen regelmatig overlastklachten, maar de betreffende nis wordt tijdens de renovatie dichtgebouwd. We hopen daarmee een einde aan de overlast te maken. Dat was een vurige wens van de buren."

DAKREPARATIE De Zonheuvelschool is al een tijd aan renovatie toe. Drie jaar geleden werd een tussentijdse dakreparatie uitgevoerd, omdat het gebouw zo lek als een mandje was. Boven de plafonds was water komen te staan, waardoor de isolatie werd aangetast en schimmel is ontstaan. De tussentijdse reparatie was volgens Veldhuizen effectief. ,,Ik heb niet gehoord dat ze een paraplu moesten meenemen in de klas." Na de werkzaamheden moet het gebouw bovendien bijna energieneutraal zijn.