• De Ontdekkingsreis

'Schoolgebouw is groot genoeg'

DRIEBERGEN Het schoolgebouw aan het Jagerspad 7 is groot genoeg om naast De Ontdekkingsreis ook 120 leerlingen van De Zonheuvel te huisvesten. Dat zegt onderwijswethouder Chantal Broekhuis (CDA), in reactie op de boze brief die De Ontdekkingsreis naar de politiek heeft gestuurd. De tijdelijke inwoning is noodzakelijk vanwege de renovatie van de Zonheuvelschool aan het Burgemeesterpark.

Michiel Schaaij

Zoals vorige week in deze krant werd gemeld, voelt het bestuur van De Ontdekkingsreis er weinig voor om enkele ruimtes van het schoolgebouw tijdelijk met De Zonheuvel te delen. Ook sommige ouders zijn verontrust, zij vrezen voor overbevolking en onveilige situaties. Maar volgens Broekhuis is er van overbevolking geen sprake. ,,Als je kijkt hoeveel kinderen je in een lokaal kunt huisvesten, is er zelfs sprake van onderbenutting van het gebouw", aldus de wethouder.

BRANDVEILIG Bovendien is de veiligheid in het schoolgebouw niet in het geding, zegt Broekhuis. Ze belooft dat het aangepaste schoolgebouw na de zomervakantie brandveilig wordt opgeleverd. De leerlingen van De Zonheuvel worden tijdens de opknapbeurt van hun eigen school verdeeld over drie schoolgebouwen rond het Jagerspad. Twee groepen gaan naar De Valkenheuvel, drie groepen gaan naar 't Oostrom en vier groepen naar het schoolgebouw waar ook De Ontdekkingsreis is gevestigd.

TOEWIJZEN Broekhuis gaat binnenkort met de besturen van De Ontdekkingsreis en De Zonheuvel aan tafel. Ze hoopt dat de scholen er samen uitkomen. ,,Anders moet ik de ruimtes gaan toewijzen en dat wil ik liever niet." De wethouder zegt dat ze het voor beide scholen goed geregeld wil hebben. ,,Ieder kind telt en moet daar goed onderwijs kunnen krijgen. Dan maakt het niet uit bij welke school die leerling hoort."

ACHTERHAALD Broekhuis ontkent overigens dat er alternatieve uitwijklocaties voor De Zonheuvel zouden zijn, zoals het bestuur van De Ontdekkingsreis schrijft. Het onderzoek waar de brandbrief van die school naar verwijst, is volgens de wethouder achterhaald.