• Dorpsjournalist.nl

School wil naar landgoed De Horst

HEUVELRUG Als het aan basisschool De Ontdekkingsreis ligt, verhuizen de kinderen en juffen in 2017 naar een splinternieuw gebouw op het Driebergse landgoed De Horst. De school heeft een plan gelanceerd, dat de gemeente geen cent extra kost en tegelijkertijd tegemoet komt aan alle wensen van De Ontdekkingsreis. Het voorstel moet een eind maken aan de patstelling tussen de school en de gemeente.

Michiel Schaaij

ONACCEPTABEL De Ontdekkingsreis is nu nog gevestigd in barakken van een voormalige asielzoekerscentrum aan de Driebergsestraatweg in Doorn. Het huurcontract voor die verpauperde ruimte loopt in 2017 af, waarna een projectontwikkelaar zijn woningbouwplannen voor het terrein wil gaan realiseren. Het voorstel van wethouder Henk Veldhuizen (CDA) om een deel van een leegstaand schoolgebouw aan het Driebergse Jagerspad op te knappen voor De Ontdekkinsgreis, vinden schoolbestuur, directie, medezeggenschapsraad en ouders onacceptabel.

 

INNOVATIEF Volgens directeur Nanette Snijders is de school aan het Jagerspad niet alleen gedateerd en te klein, maar past de vorm van het gebouw niet bij de innovatieve onderwijsmethodiek van De Ontdekkingsreis.

Het nieuwbouwplan op landgoed De Horst past wél naadloos bij de manier van werken bij De Ontdekkingsreis en kost de gemeente niet meer dan de al eerder toegezegde 800.000 euro.