• Robert Vos

School vergeet sluiting te melden

AMERONGEN Scholenkoepel WereldKidz heeft verzuimd om de gemeente bijtijds te informeren over de aanstaande fusie van basisschool De Uitkijk met de Leersumse basisschool Meander. De Heuvelrugpolitiek had tot 1 februari de tijd om te besluiten het heft in eigen hand te nemen en De Uitkijk onder de paraplu van de gemeente verder te laten gaan. Maar door de nalatigheid van WereldKidz is die einddatum inmiddels verlopen.

OPHEFFEN In een brief aan de gemeenteraad vraagt WereldKidz-bestuurder Wubbo Wever de raad alsnog op korte termijn aan te geven of de school overgedragen moet worden aan de gemeente. Wever wil De Uitkijk per 1 augustus van dit jaar opheffen. Als het schoolbestuur die beslissing zelf niet neemt, dan dreigt het openbare Amerongse basisschooltje over een jaar van rijkswege te worden gesloten, aldus de schoolbestuurder.

KRITIEK Overigens is het nog maar de vraag of de gemeenteraad De Uitkijk onder de gemeentevlag wil brengen. Wel uitten verschillende raadsfracties vorig najaar al kritiek op de mogelijke sluiting van De Uitkijk. D66, VVD en BVH zeiden te hopen, dat het Amerongse openbaar onderwijs gered kan worden door een fusie met één van de christelijke scholen. Formeel moet WereldKidz de politiek ook nog om toestemming vragen voor de fusie met de openbare Leersumse school Meander.