• Wethouder Chantal Broekhuis.

    Corina Blommendaal

Scholenfusie op komst in Driebergen

HEUVELRUG De schoolbesturen van regiokoepel WereldKidz en De Ontdekkingsreis uit Driebergen gaan fuseren. De bestuurlijke samensmelting moet de continuïteit van De Ontdekkingsreis garanderen, zo blijkt uit een informatiebrief die onderwijswethouder Chantal Broekhuis (CDA) naar de gemeenteraad heeft gestuurd.

Michiel Schaaij

VOORTBESTAAN Volgens Broekhuis draagt de fusie eraan bij, dat het voortbestaan van De Ontdekkingsreis een steviger basis krijgt. Zo kan ,,het brede en gevarieerde palet aan onderwijsconcepten" in Utrechtse Heuvelrug ook in de toekomst behouden blijven, aldus de brief aan de Heuvelrugpolitiek. De beoogde fusiedatum is 1 augustus van dit jaar.

POSITIEF ADVIES Burgemeester en wethouders hebben zich afgelopen week over de fusie beraden en een positief advies uitgebracht. Voor de werkgelegenheid heeft de bestuurlijke fusie geen gevolgen, zegt Broekhuis. Ook de medezeggenschapsraad, de ouders en de leerlingen zullen er weinig van merken. Het Ministerie van Onderwijs moet zich nog wel over het samengaan uitspreken.

NOODGEBOUWEN De aankondiging over de fusie komt niet uit de lucht vallen, want bestuurder Wubbo Wever van WereldKidz combineert die functie al jarenlang met de hoogste functie binnen de Stichting Lerend Leven. Dat is het schoolbestuur van De Ontdekkingsreis. De school heeft een roerige geschiedenis van noodgebouwen en verhuizingen achter de rug en is nu gevestigd aan het Driebergse Jagerspad.