• ANP Foto

Scholen hoeven geen vaccinatiecijfers te delen

HEUVELRUG Het Heuvelrugcollege is niet bereid om de kinderopvang en basisscholen aan te sporen vaccinatiecijfers openbaar te maken. Dat blijkt uit het antwoord op vragen van de VVD-fractie. Volgens een memo aan de gemeenteraad zou dat ten koste gaan van de privacy en is het nog maar de vraag of de veiligheid van kinderen erbij is gebaat.

Michiel Schaaij

Artsen en gezondheidsorganisaties zijn gebonden aan hun medisch beroepsgeheim en mogen daarom geen informatie over de vaccinatiestatus geven, als die herleidbaar zou kunnen zijn naar individuele kinderen. De VVD-fractie pleitte er eerder voor, dat scholen hun vaccinatiegraad wel bekendmaken. Maar volgens het college zou daarmee het privacyprobleem alleen maar worden verplaatst.

GEVAAR Bovendien levert de bekendmaking van de vaccinatiegraad slechts schijnveiligheid op, zo redeneert het college. In kinderdagverblijven is het onvermijdelijk dat infectieziekten worden binnengebracht, aldus de ambtenaar die het memo heeft opgesteld. De eerste inenting wordt immer pas op de leeftijd van veertien maanden gegeven. Zelfs als alle oudere kinderen wel zijn gevaccineerd, kunnen besmettelijke ziektes niet buiten de deur gehouden worden.  

DISCRIMINATIE Ook vindt het college het ongewenst, dat kinderdagverblijven vaccinatie als toelatingseis stellen. Dat zou discriminatie op basis van levensovertuiging zijn. Bovendien ontstaat er dan in een ander deel van de kinderopvang een concentratie van niet-ingeënte kinderen, waardoor het gevaar van een ziekteuitbraak toeneemt.  

GEDWONGEN Volgens het memo aan de Heuvelrugpolitiek moeten ouders niet gedwongen worden om hun kinderen te laten inenten. Door die beperking van de keuzevrijheid zou de weerstand tegen vaccineren alleen maar groter worden. Dan keert de wal het schip en heeft vaccinatieplicht juist negatieve gevolgen, aldus het memo.

OVERLEG Overigens erkent het college de te lage vaccinatiegraad in een aantal dorpen van Utrechtse Heuvelrug. Alleen in Doorn en Maarn/Maarsbergen blijken voldoende kinderen te zijn ingeënt. Burgemeester en wethouders zeggen bereid te zijn om daarover in overleg te gaan met kinderopvangorganisaties, huisartsen, scholen en ouderverenigingen, met als doel de vaccinatiegraad te verhogen.