• ,,We doen hier alles duurzaam, zodat we het straks mooier achterlaten dan we het aantroffen - , aldus Maarten van Dam.

    Edith Hazelzet

'Schevichoven wordt steeds mooier'

LEERSUM Buitenplaats Schevichoven ondergaat langzaam een transformatie. Het voormalig boerenbedrijf is een zelfvoorzienende plek aan het worden met wonen, werken en natuur als pijlers. De nieuwe economische drager zijn de twee ambachtelijke houtbedrijven op het terrein, LokaalHout en ZwartHout.

Edith Hazelzet

Schevichoven - wat Vlashoeve betekent - wordt voor het eerst genoemd in 1394. In de eeuwen daarna hoorde het afwisselend bij de landgoederen Zuylestein en Broekhuizen. Van 1954 tot 1981 fungeerde Schevichoven als proefboerderij voor het Centraal Veevoeder Instituut. Het was een particulier boerenbedrijf, totdat in 2015 de familie Van Dam er kwam wonen. Sindsdien wordt het stapsgewijs omgevormd tot een autarkische en duurzame buitenplaats waar wonen, werken en natuur centraal staan.

HARD WERKEN De wens om buiten te wonen was al langdurig aanwezig bij Maarten en Eliëtte van Dam, die van oorsprong uit Rotterdam komen. Na een zoektocht streken zij met hun gezin neer aan de Middelweg 85. ,,Tot grote tevredenheid. Het beeld dat we vooraf hadden van landelijk wonen was misschien wat romantisch. We hebben inmiddels geleerd, dat er altijd wel wat moet gebeuren op ons erf. Maar Rotterdammers houden van hard werken'', aldus Maarten van Dam.

De boerderij met middeleeuws jachthuis konden zij zo betrekken. Ook de 17e eeuwse duiventoren, de rietgedekte hooiberg en de schaapskooi waren in prima staat. ,,Complimenten aan de familie Van der Voort hoe zij deze rijksmonumentale gebouwen dertig jaar lang hebben onderhouden. Wat betreft de rest hadden we specifieke doelen voor ogen. Onze wensen op het gebied van (generatie)wonen, werken en natuurontwikkeling hebben we samengebracht in een omvangrijk masterplan, onder auspiciën van rentmeester Jos Koopmans uit Maarn. Ook alle omwonenden zijn betrokken geweest tijdens de ontwikkeling. Het masterplan vormt de basis voor de aangevraagde bestemmingsplanwijziging die de komende maanden in de gemeenteraad behandeld zal worden."

PLANNEN De afgelopen jaren zat Van Dam al niet stil: ,,Naast het doorlopende, normale onderhoud, hebben we een houtvergasser geïnstalleerd en een ringleiding aangelegd langs alle gebouwen. Hiermee voorzien we volledig in ons eigen energieverbruik, inclusief dat van de twee bedrijven." Drie niet historisch waardevolle gebouwen staan op de nominatie om gesloopt te worden. ,,Daar wordt Schevichoven alleen maar mooier door. Voor de rest willen we de schaapskooi gebruiken als showroom voor de bedrijven. Verder wordt straks een van de witte stallen hopelijk omgebouwd tot generatiewoning voor onze ouders, en komt er een kapschuur voor de opslag van hout." Biotoopverbetering staat ook hoog op Van Dams agenda: ,,We willen het grasland verrijken met bloemkruiden, en graag een poel aanleggen voor amfibieën, en een hoogstamboomgaard."

THUIS Vele zaken op Schevichoven gaan gewoon door zoals altijd: ,,De Leersumse Jeugdwagen voor het Bloemencorso wordt hier jaarlijks gebouwd, en we zijn verdeelstation voor alle corsodahlia's. Verder willen we met openstellingen op Monumentendag en de toekomstige aansluiting op het Klompenpad, bijdragen aan de gemeenschap. Want dat heb ik wel gemerkt; als je je zo thuisvoelt in een dorp, als ons gezin nu in Leersum, dan wil je meedoen. En daarnaast koesteren wat er is." Ook de ambachtelijke houtbedrijven timmeren al lokaal aan de weg: voor elke gebruikte boom worden er drie teruggeplant zoals op de naastgelegen kwekerij. En het op Japanse wijze gebrande hout van ZwartHout siert de gevels van de brandweerkazerne in Maarn/Maarsbergen.