• Michiel Rotgans
  • Willem Mes
  • Recreatie Midden-Nederland,

Samenwerking voor onderhoud fietspaden en kanoroutes

HEUVELRUG Recreatie Midden-Nederland gaat de komende vier jaar recreatieve fietspaden, kanoroutes en -steigers in Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug onderhouden. Beide organisaties bekrachtigden hiervoor dinsdagmiddag een beheersovereenkomst. Ook afgesproken is dat Recreatie Midden-Nederland toezicht houdt op het recreatief gebruik en de distributie van de mountainbikevignetten onder de verkooppunten. De samenwerking tussen beide organisaties sluit aan bij de ambitie van de provincie Utrecht om de kwaliteit van de recreatieve voorzieningen voor wandelen, fietsen en varen op peil te houden en verder te verhogen.

De verstrekte opdracht omhelst het beheer, toezicht en onderhoud van het bijna 90 km fietspad, ruim 12 km ruiterpad en 59 kilometer kanoroute (Kromme Rijn, Valleikanaal en Rondje Leusden) en 59 kanosteigers. De werkzaamheden variëren van snoeien, maaien, bladblazen, borden schoonmaken tot de zorg voor voorzieningen als picknickbanken, verkeersborden, klaphekken en rasters. Voor het beheer en onderhoud van de fiets- en wandelroutenetwerken (het knooppuntennetwerk) op de Utrechtse Heuvelrug is sinds 1 januari 2018 het Routebureau Utrecht verantwoordelijk. Het Routebureau is ook ondergebracht bij Recreatie Midden-Nederland.

De gesprekken met Recreatie Midden-Nederland hebben geleid tot een nieuwe samenwerking, waar beide partijen enthousiast over zijn. ,,Via deze nieuwe samenwerking is er weer een efficiënte en effectieve vorm van beheer en onderhoud van paden en routes, inzet van onze toezichthouders en uitgifte van MTB-vignetten", zegt Paul Kotvis, directeur van Recreatie Midden-Nederland.

Janine Caalders, voorzitter van Stichting Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug: ,,Wij staat positief tegenover verdere samenwerking met Recreatie Midden-Nederland als uitvoeringsorganisatie. Deze overeenkomst geeft een impuls aan onze ambitie: het onderhouden en verhogen van de natuurwaarde, recreatiewaarde, cultuurhistorische waarde en belevingswaarde van het Nationaal Park."