• Joep, Dennis, Bart en Marjol hebben zelf ook veel plezier bij de sportochtenden voor basisscholen.

    Monique José Timmermans

Samenwerken voor een sportief Maarn

MAARN Kinderen moeten meer bewegen is een veel gehoorde kreet in de media. In Maarn en Maarsbergen is daar al jaren aandacht voor in het contact tussen scholen en sportverenigingen. De leerlingen worden uitgenodigd voor sportlessen bij de verenigingen. Voor het tweede achtereenvolgende jaar hebben drie sportverenigingen hiervoor de handen ineengeslagen en een gezamenlijk programma aangeboden aan de drie basisscholen.

Monique José Timmermans

MHCMaarn, SVMM en LTV Maarn, respectievelijk hockey-, voetbal- en tennisclub hebben op drie ochtenden bij toerbeurt de leerlingen van de groepen 3 tot en met 8 van de basisscholen op bezoek. ,,Als je vanmorgen met een drone boven Maarn gefilmd zou hebben, zag je op alle sportvelden kinderen actief bewegen. Want beweging staat centraal", vertellen de organisatoren Dennis van Ravenswaaij (SVMM), Marjol Markusse (MHCM) en Bart Matthee (LTV). Er zijn in het najaar drie van dit soort ochtenden en in het voorjaar weer.

SAMENWERKEN ,,Door samen te werken kunnen we de data en het programma mooi op elkaar afstemmen en bovendien rekening houden met andere grote activiteiten waar veel basisscholieren aan deelnemen, zoals de Avondvierdaagse, het schoolvoetbaltoernooi en de Scholierenloop tijdens de Heuvelrugloop. Als verenigingen zien we elkaar niet als concurrenten. Uiteindelijk kiezen de kinderen zelf hun sport."

Door het structureel aan te bieden aan de scholen worden de sportochtenden bij de verenigingen onderdeel van het schoolprogramma en zullen ook de leerkrachten meer stimuleren richting sportbeoefening. ,,Het is goed om elkaar te kennen, korte lijnen komen gedurende het hele jaar van pas."

SPORTEN Veel ouders laten hun kinderen met een sport beginnen als de zwemdiploma's binnen zijn. ,,Dat hoeft niet, een andere sport er naast is prima te doen. Bij de onderbouw van de basisschool hebben de leerlingen hun keuze voor een sport nog niet gemaakt en is deze ochtend een mooie kennismaking met de drie verenigingen. De oudere kinderen zijn vaak al wel lid van een vereniging. Ook voor hen is het leuk om bezig te zijn met de vaardigheden van de andere sport dan ze beoefenen. Bij de sport die ze zelf beoefenen krijgen ze een rol van hulptrainer tijdens de sportactiviteiten."

Naast de specifieke sporten hockey, voetbal en tennis wordt er aandacht besteed aan de algemene motoriek. ,,Je ziet dat kinderen motorisch minder vaardig zijn, bijvoorbeeld een koprol maken of haasje over doen is niet meer zo vanzelfsprekend", aldus Joep Maas. Hij geeft zowel op de hockey als bij de voetbal looptraining met aandacht voor de motoriek. ,,Daar word je bij alle sporten sterker van. Het bevordert het uithoudingsvermogen en de stabiliteit van de sporter." Hoewel het veel werk is in de voorbereiding doen de vrijwilligers het graag.

PLEZIER ,,We hebben veel plezier. En als je de kinderen dan bezig ziet, is het alle tijd dubbel en dwars waard. Ze verheugen zich er op en gaan al in hun sportkleren naar school. Het is echt een mooi sportief evenement." De slogan 'de kracht van samenwerking voor een sportief Maarn' die door alle sportverenigingen wordt onderschreven, is hier helemaal op z'n plaats. In oktober is de laatste sportochtend van dit najaar voor de drie basisscholen. In het voorjaar start een nieuwe ronde langs de sportvelden. Info: www.ltvmaarn.nl, www.mhcmaarn.nl en www.svmm.nl.