• Foto: Hans-Lukas Zuurman

's Nachts voortaan naar huisartsenpost in Utrecht

HEUVELRUG Inwoners van een deel van de gemeente Utrechtse Heuvelrug die tussen 23.00 en 08.00 uur voor een spoedconsult naar de huisartsenpost willen, moeten daarvoor vanaf 1 mei 2019 naar de spoedpost in Utrecht. Deze post is gevestigd in het Spoedzorgcentrum van het Diakonessenhuis Utrecht aan de Burgemeester Fockema Andreaelaan 60. Eerder was dezelfde maatregel al getroffen in de zomers van 2017 en 2018. De maatregel is vanaf 1 mei 2019 structureel van kracht voor de inwoners van Maarn, Maarsbergen, Doorn en Driebergen.

De maatregel is volgens de huisartsen noodzakelijk om de continuïteit, kwaliteit en veiligheid van zorg te waarborgen. De huisartsenspoedzorg heeft al jaren te kampen met een groot tekort aan gekwalificeerd personeel (triagisten). ,,Gemiddeld vinden in Zeist drie consulten per nacht plaats. Door deze nachtelijke consulten te verplaatsen naar de spoedpost in Utrecht komt enige ruimte in de bezetting en wordt de zorg voor patiënten die met spoed een huisarts nodig hebben gewaarborgd.''

Wat betreft het rijden van visites verandert er volgens de huisartsen niets: ,,Indien medisch noodzakelijk zal de huisarts de patiënt thuis bezoeken. Ook de aanrijtijden van de ambulancedienst veranderen niet. De reistijd voor patiënten uit Utrechtse Heuvelrug naar de post Stad Utrecht valt binnen de hiervoor gestelde richtlijnen.''

Een consult op de spoedpost huisartsen kan alleen op afspraak. De spoedpost huisartsen is (buiten kantooruren, ook in de nacht) bereikbaar onder telefoonnummer 088-1309610. Na telefonische triage wordt -indien urgent- een consult, visite of doorverwijzing naar de SEH toegewezen. Voor niet-urgente zorgvragen neemt de patiënt de volgende werkdag contact op met de eigen huisarts.

Inwoners van Amerongen, Leersum en Overberg zijn aangewezen op de huisartsenpost in Ede.