• Sjaak Blenk (via Twitter)

Ruzie met wethouders doet Blenk de das om

HEUVELRUG Het vonnis van de kantonrechter werpt een opmerkelijk licht op de relatie tussen het college en de zelfstandige stichting Welnúh. Een knallende ruzie tussen directeur Blenk en twee wethouders zette de arbeidsrelatie tussen het bestuur van Welnúh en de directeur onder grote druk, wat uiteindelijk leidde tot het ontslag.

Wimco in 't Veld

De confrontatie tussen de Welnúhdirecteur en de twee wethouders vond plaats in de zomer van 2015. Ze hield verband met een korting op de subsidie. Voor 2016 heeft de gemeente de stichting een bezuinigingstaak van 90.000 euro opgelegd. In 2017 komt daar nog eens 50.000 euro bovenop. Ter vergelijking: in 2014 heeft Welnúh 9,5 ton aan subsidie ontvangen.

Over deze bezuinigingsmaatregelen vond op 19 juni 2015 een gesprek plaats tussen directeur Blenk en twee wethouders. In de stukken worden de collegeleden niet met name genoemd.

Zij stellen in dat overleg dat de bezuinigingen haalbaar zijn als Welnúh in de overhead snijdt. De Welnúhdirecteur laat in niet mis te verstane bewoordingen weten het volledig oneens te zijn met deze aanpak. Het gesprek loopt uit op een knallende ruzie.

BELEMMERENDE COMMUNICATIE In een overleg op 7 juli met het bestuur van Welnúh melden de wethouders vervolgens dat ze het optreden van de directeur op 19 juni ongepast vinden.

Ze dringen er bij Welnúh op aan om met bezuinigingsopties te komen die voor de gemeente aanvaardbaar zijn. Voor het toekomstig goed functioneren van Welnúh zijn innovaties nodig, geven ze aan. De communicatiewijze van de directeur werkt daarbij volgens hen belemmerend.

Enkele weken later, in de vergadering van 24 juli, constateert het bestuur van Welnúh dat de gemeente grote problemen ervaart in de communicatie met de directeur. De daarop volgende periode proberen werkgever en werknemer nog tot een oplossing te komen. Dat Blenk eind augustus per mail de personeelsvertegenwoordiging om steun vraagt, helpt hem daarbij weinig. Die schrijft op 23 november (bijna drie maanden later) dat er onder het personeel onvoldoende draagvlak is voor de directeur. Ook bevestigt de personeelsvertegenwoordiging dat de communicatie tussen hem en de gemeente al jaren zó slecht is, dat het Welnúh schaadt.

NON-ACTIEF Precies één dag daarna spreken burgemeester en wethouders in een brief aan het bestuur van Welnúh ,,waardering uit voor de inzet om de noodzakelijke innovatie gestalte te geven." Het college is het met het bestuur eens ,,dat voor het verder vormgeven van de vernieuwende rol van het welzijnswerk andere competenties voor een directeur nodig zijn." Op dat moment staat de directeur al drie weken op non-actief.

Lees ook: Directeur Welnúh overweegt beroep tegen ontslag