• Het onderhoud van het Doornse Gat wordt nu betaald door Staatsbosbeheer.

    Dorpsjournalist.nl

'Ruzie Berghuis staat los van Doornse Gat'

HEUVELRUG Het conflict tussen het Utrechts Landschap en exploitant Stella Heinen van bosrestaurant 't Berghuis in Amerongen hoeft geen gevolgen te hebben voor de toekomst van het Doornse Gat. Dat zegt wethouder Rob Jorg (VVD) in antwoord op vragen van deze krant. Heinen wil op het dagrecreatieterrein tussen Leersum en Doorn een theehuis met speel- en chillbos beginnen.

Michiel Schaaij

TOEKOMSTPLAN Acht jaar geleden schreef de gemeente met een prijsvraag uit, die een duurzaam toekomstplan voor de dagcamping moest opleveren. Maar nadat het plan van Heinen als beste uit de bus kwam, werd er weinig meer over het natuurbelevingspark vernomen. Voor de bouw van het theehuis is een nieuw bestemmingsplan nodig en dat is volgens de gemeente nog steeds in voorbereiding.

NATUURONDERZOEK Er lijkt echter weinig schot in de zaak te zitten. Volgens Jorg is de gemeente aan het bekijken of er een nieuw natuuronderzoek moet komen, voordat Heinen aan de slag kan. Een eerder ecologisch onderzoek is waarschijnlijk verouderd, aldus de wethouder. Hij zegt dat de gemeente nog steeds het vertrouwen heeft dat het plan van Heinen gerealiseerd kan worden.

DRAAGVLAK Het Doornse Gat werd voorheen geëxploiteerd door het ter ziele gegane regionale recreatieschap. Nadat de deelnemende gemeenten de stekker uit die organisatie hadden getrokken, verkocht Utrechtse Heuvelrug het terrein vorig jaar aan Staatsbosbeheer. Om het beheer van het Doornse Gat te financieren, is wel een economisch draagvlak nodig.

EINDDATUM De vorige eigenaar van het terrein was aan het onderhoud jaarlijks zo'n 43 duizend euro kwijt. Om de openstelling van de dagcamping te waarborgen, beloofde Staatsbosbeheer het terrein in erfpacht aan een nieuwe exploitant uit te geven. Maar aan die schriftelijke toezegging zit een einddatum. ,,Staatsbosbeheer zal niet tot in lengte van dagen de kosten van het beheer willen dragen, zonder dat er inkomsten tegenover staan", denkt wethouder Jorg.

NIET BLIJ De contractueel vastgelegde termijn loopt in 2021 af. Daarna is Staatsbosbeheer vrij om een andere oplossing te kiezen. Het Heuvelrugcollege hoopt daarom dat de plannen van Heinen de komende twee jaar gerealiseerd kunnen worden. ,,We zijn niet blij als Staatsbosbeheer in 2021 zou zeggen: 'nu is het klaar, we geven het terrein terug aan de natuur'. Dan is er een recreatiemogelijkheid minder voor inwoners en bezoekers", aldus Jorg.