• Archief BDUmedia

Rumoer in Twee Marken over toekomst

MAARN Tijdens een zeer druk bezochte informatieavond op 8 mei heeft wethouder Chantal Broekhuis het raadsvoorstel voor de gebiedsontwikkeling Trompplein en Breeschotenlaan, waarin voorzien is in nieuwbouw voor de twee basisscholen, kinderopvang, sport en dorpshuis in combinatie met woningbouw toegelicht. ,,Dit voorstel moet het mogelijk maken om de MFA Maarn te realiseren', aldus Chantal Broekhuis. ,,Als een van de pijlers wegvalt, is dat een streep door het plan." Op 20 mei is de beeldvormende raadsvergadering waar inwoners kunnen inspreken.

Monique José Timmermans

De inwoners zijn niet overtuigd van het plan dat de wethouder presenteert. Het principe van de ontwikkeling van de MFA Maarn is goed, echter er is op te veel punten onduidelijkheid. Het plan lijkt onvoldoende goed doordacht en de inwoners vragen rust en tijd in het proces te brengen ,,Waarom ineens deze overhaaste beslissing", vraagt men zich af. ,,Laten we eerst een beter beeld van de invulling krijgen." In het algemeen mist men de ambitie van de gemeente om iets goeds neer te zetten en het vertrouwen dat Maarn echt betrokken wordt. Volgens de wethouder is dat juist waarom zij het voorbereidingskrediet aanvraagt. ,,Daarvoor is instemming van de raad met dit plan nodig. Een MFA zit niet in de begroting van de gemeente."

Financiering komt uit het budget dat volgens het Integraal Huisvestingprogramma beschikbaar is voor de scholen en de grondexploitatie van het Trompplein en de Breeschotenlaan, nodig voor sloop, bouwrijp maken en inrichting van de openbare ruimte na de bouw. De overige financiering en de uitvoering worden uitbesteed aan een externe partij die het totale project uit handen van de gemeente neemt: ontwikkeling, bouw, financiering, onderhoud en exploitatie.  

De scholen hebben woensdag per brief aan de gemeente laten weten niet achter het raadsvoorstel te staan. De procedure rondom de realisatie van de scholen geeft te veel onzekerheid voor de scholen om te weten waar ze voor de komende tientallen jaren aan toe zijn.

Voor alle vragen en visies op het raadsvoorstel verwijst de wethouder naar de raadsvergadering op 20 mei. ,,Daar kunt u in gesprek met de raadsleden en het is aan de gemeenteraad om een besluit te nemen", aldus wethouder Broekhuis.