• Monique José Timmermans

Rumoer rond tankstations

MAARSBERGEN De verplaatsing of het definitieve vertrek van twee benzinestations langs de Woudenbergseweg lijkt verder weg dan ooit. De gemeente heeft geen geld en wil ook niet meebetalen aan een onderzoek, dat samen met de provincie uitgevoerd zou worden. Raadslid Ron van der Laan (VVD) wil dat de provincie het onderzoek nu alleen gaat betalen.

Michiel Schaaij 

De kwestie rond de tankstations van Shell en TinQ is één van de hete hangijzers bij de ondertunneling van de spoorlijn. Eerder sprak een adviesbureau een voorkeur uit voor een definitief vertrek van de twee benzine leveranciers uit Maarsbergen. Als zo'n uitkoopregeling te duur zou blijken te zijn, zou verplaatsing naar locaties bij de Griftdijk de beste optie zijn.

BEZUINIGINGEN De kosten van verplaatsing werden geschat op ruim vijf miljoen euro, een bedrag dat op fifty-fifty basis door de provincie en de gemeente op tafel gelegd zou moeten worden. Maar vanwege de slechte financiële positie van de gemeente en de afgekondigde bezuinigingsoperaties, wil wethouder Gerrit Boonzaaijer (SGP) er geen geld voor opzij zetten. 

Bovendien is het volgens Boonzaaijer niet zinvol, om volgend jaar 25 duizend euro uit te trekken voor onderzoek naar verplaatsing of uitkopen van de benzinestations. ,,We kunnen daar geld aan spenderen, maar dat schept verwachtingen", zo hield hij de gemeenteraadsleden maandagavond voor. Hij wil dat bedrag alleen aftikken, als de Heuvelrugpolitiek zou besluiten om de verplaatsing rond 2025 daadwerkelijk mee te financieren.

In Maarsbergen is intussen onrust ontstaan over de patstelling. Joke van den Essenburg en Olga Matthijsen van het burgerinitiatief GezondMaarsbergen spraken er in de raadsbijeenkomst hun verontrusting over uit, dat er in de financiële stukken van de gemeente geen reservering voor de tankstations te vinden was. ,,We dachten: dit kan niet waar zijn", aldus Matthijsen. 

KIEZERSBEDROG Ze vindt dat de politiek een heldere belofte heeft gedaan. Met uitzondering van BVHlokaal zouden alle partijen er tijdens hun verkiezingscampagnes voor hebben gepleit, dat de tankstations na de aanleg van de spoorwegonderdoorgang uit het dorpscentrum verdwijnen. Volgens Matthijsen riekt dat naar kiezersbedrog.

Ook Van den Essenburg vindt dat de politiek niet met één pennenstreek een streep mag zetten door de verplaatsing of afkoop van de TinQ- en Shellpompen. Maar volgens wethouder Boonzaaijer is er geen sprake van een stiekem uitgevoerde bezuiniging, simpelweg omdat er nooit besloten is om 2,5 miljoen euro voor de tankstations uit te trekken. Het bedrag is alleen genoemd in een overzicht van de financiële risico's bij de ondertunneling.

Wel zegde Boonzaaijer toe, dat hij de kwestie nog deze week bij het nieuwe provinciebestuur zal aankaarten. VVD-raadslid Ron van der Laan koestert enige hoopt, dat de provincie de onderzoekskosten alleen wil ophoesten. Volgens hem waait er een nieuwe wind in het provinciehuis. Die uitspraak is opmerkelijk, want Van der Laans eigen partij is sinds de provinciale verkiezingen niet meer vertegenwoordigd in het college van Gedeputeerde Staten.