• Roos Koole / ANP

Ruim 5,6 ton voor jeugdzorg en Wmo

HEUVELRUG De gemeente krijgt ruim 563 duizend euro uit Den Haag als gedeeltelijke compensatie voor de tekorten op de jeugdzorg en de Wmo. Dat is veel minder dan gevraagd. De voorlopige aanvraag die wethouders Gerrit Boonzaaijer (SGP) en Chantal Broekhuis (CDA) indienden, bedroeg ruim anderhalf miljoen euro.

Michiel Schaaij

SCHRALE TROOST Dat bedrag werd later bijgesteld naar ruim 1,1 miljoen euro. Toch komt Boonzaaijer niet in problemen door de lagere compensatie. Er was al rekening met de tegenvaller gehouden. Broekhuis noemt de uitkering ,,een schrale troost" en zegt dat ze niet kan wachten op een structurele oplossing.

ONVOLDOENDE In totaal wordt er 200 miljoen euro verdeeld over 77 zogenoemde tekortgemeenten. Dat bedrag is ruim onvoldoende om de gezamenlijke tekorten op de jeugdzorg en de Wmo te dekken. Het totale nadelige saldo van de 77 gemeenten op de twee nieuwe gemeentetaken bedraagt ruim 488 miljoen euro. Elf gemeenten dienden wel een aanvraag in, maar voldeden niet aan de voorwaarden.