• BDUmedia

Rondweg west is definitief

MAARSBERGEN Zoals verwacht hebben Provinciale Staten gekozen voor een westelijke rondweg om Maarsbergen. Eerder kreeg de westvariant met een afgesloten Tuindorpweg ook al de voorkeur van college en gemeenteraad van Utrechtse Heuvelrug, Gedeputeerde Staten en ProRail. Gedeputeerde Jacqueline Verbeek-Nijhof (VVD) wil dat de gemeente Utrechtse Heuvelrug meebetaalt aan aanvullende maatregelen voor de leefbaarheid van Maarsbergen.

Michiel Schaaij

VERZET De SGP verzette zich maandag het felst tegen de verdiepte westelijke rondweg. ,,Het hele dorp ligt in puin en terwijl we nog niet eens zijn begonnen", aldus statenlid Piet van Leeuwen. Hij voorspelde dat de Maarsbergse Engweg als gevolg van het besluit ,,een onleefbare enclave" wordt. De SGP, de Partij voor de Dieren en de ChristenUnie kozen mede daarom voor een alternatieve route over de percelen van bakkerij Bos en garage Van Beek.

SNELWEG CU-statenlid Arne Schaddelee herhaalde bovendien zijn eerdere pleidooi voor een tweezijdige ontsluiting van de A12 bij Maarn, om de verkeersdruk op het centrum van Maarsbergen te verminderen. Volgens Schaddelee heeft de provincie een historische kans omdat het pand van Meubin bij de afrit van de snelweg nog steeds te koop staat. Gedeputeerde Verbeek vindt echter dat zo'n nieuwe oprit in oostelijke richting te veel nadelen heeft, onder andere voor het landschap en de natuur. Een motie van Schaddelee haalde het niet.

ROTONDE Nu de kogel door de kerk is, gaat een kwaliteitsteam samen met de gemeente en met bewoners van Maarsbergen aanvullende maatregelen en verbeteringen van het ontwerp de rondweg bekijken. Daarvoor is op dit moment 2,8 miljoen euro beschikbaar. Het kwaliteitsteam team moet volgens gedeputeerde Verbeek-Nijhof ook aan de slag met de verplaatsing van de benzinestations langs de Woudenbergseweg.

MEEBETALEN PvdA-statenlid Julie d'Hondt wil dat de provincie ,,de druk op de gemeente Utrechtse Heuvelrug" opvoert om mee te betalen aan het uitplaatsen of uitkopen van de tankstations. Mocht de verplaatsing van in ieder geval de Tinq-pomp op korte termijn slagen, dan ligt de optie nog open om de nieuwe rotonde die de rondweg aansluit op de N226 iets naar het noorden te verplaatsen.