• Edith Hazelzet

RIVM-rapport zet geitendiscussie weer op scherp

LEERSUM De vergunning voor de bouw van een biologische geitenstal bij landgoed Zuylestein in Leersum staat weer ter discussie. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) is met een rapport naar buiten gekomen rondom waarin te lezen valt dat in de omgeving van geitenhouderijen mensen een grotere kans hebben op longontsteking. De BVH-fractie maakt zich zorgen en stelde hierover vragen aan verantwoordelijk wethouder Hans Nijhof (Open).

Het RIVM baseert het rapport op uitkomsten van een meerjarenonderzoek. ,,Eerder zijn hiervoor al aanwijzingen gevonden, die nu nader onderbouwd zijn over een langere periode", zo stelt het RIVM. Wat de toename van longontstekingen exact veroorzaakt, is nog onduidelijk, waardoor ook geitenhouders nu geen actie kunnen ondernemen. Daarom willen de onderzoekers -gezien de onzekerheden rondom de oorzaken van het verhoogde risico op longontsteking -eerst meer onderzoek doen in en om geitenhouderijen, alvorens er gerichte bedrijfsmaatregelen kunnen worden geadviseerd.

ADVIEZEN Wethouder Nijhof zegt bekend te zijn met het rapport en is al in een eerder stadium op de hoogte gebracht door de GGD. Echter wilde de wethouder niet ingaan op het verzoek van de lokale BVH-fractie om de verleende vergunning 'aan te houden'. Volgens de wethouder kan hij door het ontbreken van concrete adviezen 'hoe hier mee om te gaan' weinig doen en wil hij een adviesrapport van de GGD afwachten. ,,Ik wil een eenduidig advies van die instantie hebben, voordat ik hier meer over zeg. Het is nu nog te prematuur", aldus Nijhof.

VAN DAM De wethouder krijgt ook geen ruggesteun vanuit Den Haag. Staatssecretaris van Economische Zaken Martijn van Dam zegt in een brief aan de Tweede Kamer ,,de verhoogde ziektedruk een zorgelijk signaal te vinden", maar legt op zijn beurt de bal terug bij de gemeenten om een eigen besluit te nemen over de uitgifte van vergunningen. Hij zegt wel toe op korte termijn opdracht te geven voor een onderzoek naar de oorzaak van de ziektedruk rond geitenhouderijen, zodat ook de veehouders weten waar zij aan toe zijn.

BANGMAKERIJ De komst van de open stal voor duizend biologische melkgeiten in Leersum zorgde eerder al voor angst en commotie. Waar de één vreest voor opkomende ziektes, noemt de ander het bangmakerij. In ieder geval is het RIVM-rapport koren op de molen voor de tegenstanders, maar alle partijen zullen het GGD-rapport moeten afwachten voordat de wethouder een verder besluit neemt.