• Dorpsjournalist.nl

Rel rond Ontdekkingsreis

DRIEBERGEN De Heuvelrugpolitiek is boos op basisschool De Ontdekkingsreis. Die verhuisde een jaar geleden op tijdelijke basis naar een oud schoolgebouw aan het Jagerspad 7. Eindbestemming was de voormalige kleuterschool in gebouw 't Oostrom aan het Jagerspad 3, die eerst gerenoveerd zou worden. Maar De Ontdekkingsreis ziet nu eenzijdig af van die renovatie en de verhuizing naar de eindbestemming.

Michiel Schaaij

Het schoolbestuur van De Ontdekkingsreis zegt dat het door de gemeenteraad toegezegde verbouwingsbudget onvoldoende is en heeft de opdracht teruggegeven aan de Heuvelrugpolitiek. Tijdens een raadsbijeenkomst afgelopen donderdag betichtte onderwijswethouder Henk

Veldhuizen (CDA) de school van onwil. Hij dreigde met strenge maatregelen omdat de school volgens hem een loopje met de gemeente neemt.

IN GEVAAR Door de handelwijze van De Ontdekkingsreis dreigen de geplande opknapbeurten van basisscholen Zonheuvel en Dolfijn Noord in gevaar te komen. Vanaf oktober van dit jaar zou de Zonheuvelschool tijdelijk op de huidige plek van De Ontdekkingsreis worden gehuisvest. Na voltooiing van die renovatie, zou Dolfijn Noord voor enige tijd naar het Jagerspad 7 verkassen. Maar nu De Ontdekkingsreis weigert te vertrekken, zit de gemeente met de handen in het haar.

BOOSHEID Wethouder Veldhuizen bezweert dat hij zich in alle mogelijke bochten zal wringen om de Zonheuvelschool - en later Dolfijn Noord - tijdelijk elders onder te brengen. Die scholen mogen niet de dupe van het conflict met De Ontdekkinsgreis worden, vindt hij. In de gemeenteraad overheerst boosheid over het gebrek aan verantwoordelijkheid bij De Ontdekkingsreis. VVD-raadslid Franca Kerstens vindt dat de school een onbetrouwbare partner is gebleken.

RECHTSPOSITIE Fractieleider Chantal Broekhuis (CDA) wil dat wethouder Veldhuizen nu gaat uitzoeken hoe het schoolbestuur van De Ontdekkingsreis hierop aangesproken kan worden. Welke rechtspositie van de gemeente inneemt, moet volgende week duidelijk worden. Dan stuurt het Heuvelrugcollege een memo over de juridische mogelijkheden naar de raad.

RUZIE Veldhuizen is er hoe dan ook van overtuigd, dat De Ontdekkingsreis ,,zichzelf in alle twee de voeten heeft geschoten". Wat hem betreft komt de school nu helemaal achteraan de rij te staan, als het gaat om nieuwbouw- of renovatieplannen. D66-er Hugo Prakke zit met de ruzie tussen de school en de gemeente in zijn maag. Hij wil dat de politieke partijen over een paar weken bij elkaar aan tafel schuiven om de zaak uit te praten.