• Dorpsjournalist.nl

Rel om mariniersvertrek

DOORN Er is een rel ontstaan over de verhuizing van het Korps Mariniers uit Doorn naar Vlissingen. Volgens het landelijke dagblad De Telegraaf komt de kazerneverhuizing op losse schroeven te staan en zou minister Ank Bijleveld (CDA) dat komende week laten weten. Heuvelrugwethouder Gerrit Boonzaaijer (SGP) toont zich verbaasd en gelooft vooralsnog niet dat de verhuisoperatie wordt afgeblazen.

Michiel Schaaij

,,Er is wel degelijk een besluit genomen", zegt Boonzaaijer en hij wijst op de lopende aanbesteding voor de bouw van de nieuwe kazerne in Vlissingen. ,,Er zijn in Vlissingen veel kosten gemaakt. Bovendien hebben wij inmiddels ook vervolgstappen gezet. Iedereen die daaraan meewerkt, inclusief het Rijksvastgoedbedrijf,  is ervan overtuigd dat de mariniers vertrekken", aldus de wethouder.

ONTZENUWD Het gerucht dat de mariniersverhuizing niet doorgaat, is tegengesproken door staatssecretaris van defensie Barbara Visser (VVD). In antwoord op schriftelijke vragen uit de Tweede Kamer schrijft de bewindsvrouw deze week, dat uitbreiding van de Doornse kazerne geen optie meer is. Ook van andere zijden wordt verbaasd en ontkennend gereageerd op de berichtgeving in De Telegraaf.

AFWIJZEND Burgemeester Bas van den Tillaar van Vlissingen zegt er zeker van te zijn dat de nieuwe marinierskazerne in Vlissingen er komt. In het Zeeuwse dagblad PZC beroept hij zich net als wethouder Boonzaaijer op het officiële besluit uit 2012 en wijst hij op de sluiting van de oude Vlissingse kazerne en de lopende aanbestedingsprocedure. Ook de provincie Zeeland is verbaasd over de berichtgeving en heeft om opheldering uit Den Haag gevraagd.

WONINGEN Mocht het vertrek van de mariniers toch niet doorgaan, dan heeft de gemeente Utrechtse Heuvelrug een probleem. Het zal niet eenvoudig zijn om een andere locatie te vinden waar zoveel nieuwe woningen gebouwd kunnen worden. Overigens zegt Boonzaaijer de reuring onder mariniers wel te begrijpen. ,,Dik twee uur in de auto om naar de basis te gaan, is geen pretje."