• Luuk Kramer
  • Luuk Kramer
  • Luuk Kramer

Rector Revius draagt stokje over

DOORN Rector Ilse van Eekelen draagt na zeven jaar Revius Doorn het stokje over aan Clementine van den Berg. Van Eekelen: ,,Ik kijk met een groot gevoel van dankbaarheid terug op de afgelopen jaren."

Gizella Komondy

De nieuwe rector Van den Berg over haar eerste indruk: ,,Een warme, open school waar veel gebeurt." Van Eekelen: ,,Rector zijn van zo'n grote middelbare school is een hele betekenisvolle baan. Veel meer dan ik van tevoren had gerealiseerd." Uiteraard is het Revius een belangrijk element in het leven van leerlingen en de leerkrachten die op de school werken. Daarnaast speelt de school een belangrijke rol binnen de samenleving op de Utrechtse Heuvelrug. Naast het realiseren van het nieuwe schoolgebouw heeft Van Eekelen zich de afgelopen jaren ingezet de verbinding tussen het Revius en de Doornaren te versterken. De muziekkoepel op het schoolplein is daar een voorbeeld van.

Van Eekelen: ,,Ik las in Nieuwsblad de Kaap dat de Stichting Muziekkoepel Doorn een locatie zocht. Ons schoolplein bleek de ideale plek: we hebben parkeergelegenheid, toezicht, toiletten en weinig buren die overlast zouden kunnen ervaren. Voor de hele Doornse gemeenschap een ideale plek voor een muziekavond of een voorstelling in de buitenlucht. Vandaar dat Stichting Doorns Belang heeft meebetaald aan de muziekkoepel. Regiobibliotheek Zuidoost Utrecht is ook verbonden met het Revius: de bibliotheek heeft een vestiging binnen de school in de studiezaal. Leerlingen kunnen hier boeken van de bieb aanvragen. De sportclubs gebruiken de sportzalen en de basisscholen gebruiken de aula van het Revius voor de eindmusicals van groep 8."

ONDERWIJSVISIE Een nieuwe onderwijsvisie was het basis-uitgangspunt voor de nieuwbouw. Binnen deze visie geven leerkrachten gedifferentieerd les, waardoor ze beter kunnen inspelen op de verschillen tussen leerlingen. Er zijn vier verschillende plekken (schillen) waar leerlingen kunnen leren binnen en buiten de school. Het leslokaal is de eerste schil waar alle leerlingen samen met hun klas starten met een les van hun leraar. De leslokalen van verwante vakken, liggen in een cluster rondom een leerplein. Na de lesinstructie in het klaslokaal gaan leerlingen in overleg met de docent zelfstandig werken aan opdrachten op het leerplein, de tweede schil.

De leerkrachten houden toezicht vanuit de omliggende lokalen en lopen af en toe over het leerplein om te zien of er vragen zijn. De derde leerplek is de studiezaal, waar leerlingen in echte stilte kunnen werken tijdens een tussenuur. De vierde schil bestaat uit leerplekken buiten de school: buitenlessen, stages, les in de muziekkoepel op het schoolplein, sportlessen in de gymzalen of op het sportveld en praktijklessen biologie buiten. Van den Berg: ,,De focus ligt voor mij de komende jaren bij het optimaal benutten van het schoolgebouw bij het bieden van onderwijs op maat aan de leerlingen."

ICT Het belangrijkste element hierin is de zelfstandigheid van de leerlingen met behulp van nieuwe media en sociale media. ,,Leerlingen mediawijs en media kritisch maken, zie ik als een belangrijke taak van de school." De school werkt al vier jaar met de Ipads. Dat geeft flexibiliteit die goed bij het onderwijsconcept past, omdat leerlingen niet altijd in het lokaal hoeven zijn voor instructie. Van Eekelen: ,,Het voordeel van een IPad is ook de snelle feedback die de leerlingen krijgen als ze een opdracht maken. Na het intypen van het antwoord zien ze direct wat er goed of fout is."

SPEEDDATEN De nieuwe rector Clementine van den Berg heeft sinds haar start op 1 december een speeddate-programma gehad.

,,Kennismaken met alle collega's, de leerlingen, de school, daar begint het natuurlijk mee." Van den Berg gaat de komende jaren het nieuwe onderwijskundige proces verder ontwikkelen. Vertrekkend rector Ilse van Eekelen: ,,Het realiseren van een nieuw schoolgebouw is een heel tastbaar resultaat van mijn werk. Het is een heel natuurlijk moment om weg te gaan, het nieuwe schoolgebouw staat. Voor het Revius is het tijd voor een nieuwe fase en een nieuwe rector. Het is mooi om de school nu aan Clementine over te kunnen dragen."