• Foto: Klaas Haitsma

Voetangels en klemmen bij uitbreiding Henschotermeer

MAARN De uitbreiding van het Henschotermeer is mogelijk niet haalbaar. Dat blijkt uit een rapport van Bureau SRO. De Utrechtse adviseurs hielden de plannen van de exploitanten van het recreatieterrein tegen het licht. Ze maken melding van een groot aantal knelpunten. Het rapport werd geschreven op verzoek van nabijgelegen recreatiebedrijven en kritische omwonenden.

Michiel Schaaij

Een aantal campings en bewoners in de buurt van het Henschotermeer schreef afgelopen zomer al eens een brief op poten aan de provincie en aan de twee betrokken gemeenten, Utrechtse Heuvelrug en Woudenberg. De inzenders zien een grootschalige uitbreiding van de populaire recreatieplas helemaal niet zitten en maakten er bezwaar tegen, dat niet of nauwelijks met hen is overlegd. 

ARGUMENTEN Om hun argumenten bij de provinciale en gemeentepolitiek kracht bij te zetten, hebben de critici nu specialisten op het gebied van ruimtelijke ordening en ontwikkelingsmanagement ingeschakeld. Die hebben de beoogde uitbreidingen van het Henschotermeer onder de loep genomen en zien tal van voetangels en klemmen.

BOMENKAP Zo willen de exploitanten Martien en Julianne van de Lagemaat onder andere jaarronde horeca op het terrein introduceren. Maar voor de bouw van een restaurant op ruim 1500 vierkante meter grond moeten bomen worden gekapt. Dat is in strijd met het provinciaal beleid en met het bestemmingsplan, zegt Bureau SRO. Bovendien zullen de verkeersintensiteit en de parkeerdruk toenemen en is meer verharding op het terrein nodig. 

MEER VERKEER De bouw van een beheerderswoning is eveneens strijdig met de huidige regels. Datzelfde geldt voor de bouw van een activiteitenhal. Die neemt 2500 vierkante meter grond in beslag en ook dat gaat ten koste van bestaand bos. Opnieuw verwacht SRO mogelijk meer verkeer, meer parkeren en minder natuur. Op de lijst met knelpunten staan verder de nieuwe strandhoreca, de introductie van nieuwe speelobjecten en de aanleg van een extra brug.

COMPLICATIES Ook de voorgestelde kinderboerderij, de bouw van een openluchttheater en expositieruimte en de realisatie van een overnachtingsmogelijkheid kunnen voor complicaties zorgen. In de meeste gevallen wordt de haalbaarheid van de plannen door het geldende bestemmingsplan bemoeilijkt, oordeelt SRO. 

BEZORGD Los van het SRO-rapport maken ook veel anderen zich bezorgd over de ontwikkelingen rond het Henschotermeer. Zo voelde D66 tijdens de afgelopen raadsvergadering het college aan de tand. Ook SP doet een duit in het zakje. De partij deed niet mee aan de vorige raadsverkiezingen, maar schreef een lange brief over de kwestie aan het college en de Heuvelrugpolitiek

VERLIEZER ,,De grote verliezer is de bezoeker", concluderen de socialisten. Zowel inwoners als toeristen moeten gaan betalen voor iets wat lang gratis was. Bovendien gaat de natuur eronder lijden, aldus de plaatselijke SP-voorzitter. Inmiddels hebben meer dan 1600 mensen een digitale petitie tegen de uitbreidingsplannen getekend.