• Hubert van Zanten

Mooiste wandelpad van Leersum blijft open

LEERSUM Begin vorig jaar was een van Leersums mooiste wandelpaden ineens in het nieuws. Het pad dat vanaf de poort van kasteel Broekhuizen al slingerend uitkomt op het parkeerterrein van restaurant Darthuizen was plotseling afgesloten. Na een handhavingsverzoek bij de gemeente is het pad weer geopend.

Hubert van Zanten

Omzoomd door monumentale eiken en beuken slingert het wandelpad, ook wel bekend als het Hoekendaalselaantje, zich een weg tussen de akkers door. Volgens sommigen het meest romantische wandelpad van Leersum. Het pad volgt hierbij deels de waterloop van de Schevickhovense Wetering. Al in vroeger tijden werd dit pad gebruikt, onder andere door de inwoners van de buurtschap Darthuizen als zij naar hun begraafplaats wilden aan de voet van de Tombe van Nellesteijn. Het pad komt voor op eeuwenoude kaarten aldus Dirk van der Meer, historicus en gids op de Tombe van Nellesteijn. Het maakt onderdeel uit van het begin 19e eeuw aangelegde landschapspark van kasteel Broekhuizen, een rijksmonument.

WANDELPAD Tot 2016 liep de Avondvierdaagse over het pad en was het tot 2017 onderdeel van het Utrechtpad en de Wandelroute Stichtse Dorpenpad. In maart vergadert het bestuur van de Avondvierdaagse over de route, het Hoekendaalselaantje staat dan zeker op de agenda. Het pad eindigt op het parkeerterrein van restaurant Darthuizen en loopt daarvoor via een smalle gang tussen twee huizen en langs de achtertuin van een huis. Deze doorgang was afgesloten door middel van een poort en diverse borden.

HOORZITTING In mei vorig jaar is er een handhavingsverzoek gedaan bij de gemeente. De gemeente heeft dit onderzocht en is tot de conclusie gekomen dat het wandelpad, ondanks dat het over privéterrein en tussen twee huizen doorloopt, aan te merken is als een 'openbare weg' in de zin van de Wegenwet.

Op de foto is de het stukje wandelpad te zien waar deze uitkomt op het parkeerterrein van restaurant Darthuizen. Het witte woonhuis links is de oude bedrijfswoning die behoorde bij het restaurant. Rechts is de tweede bedrijfswoning te zien die in 1990 gebouwd is. Beide zijn in bezit van de eigenaren van restaurant Darthuizen. Dit voetpad, loopt na een tiental meters achter twee tuinen van de nieuwe huizen die op het Maximahof staan. Rechtdoor loopt tussen Dekkersbos en de akker de oude Drift. Maar het pad zelf slaat rechtsaf en slingert zich dan een weg tussen de bomen door.

DOORN Afgelopen jaar was er ook in Doorn veel te doen om een afgesloten wandelpad. Hier ging het om het Maarns Voetpad dat deels parallel aan de Amersfoortse Weg loopt. Dit pad was in 1997 deels al aan de openbaarheid onttrokken. Hoewel de toenmalige eigenaar het pad op eigen initiatief verlegd had heeft dat geen invloed op de juridische status. Een zelf aangelegd pad op eigen grond kan niet ineens openbaar worden. Dat pas kortelings het pad zichtbaar afgesloten werd leidde tot verontwaardiging van mensen die regelmatig over het pad liepen.