• Pixarenl

Henschotermeer was 'unique selling point'

MAARN De directies van Allurepark Laag Kanje en recreatieterrein Noordwestkanje zijn niet te spreken over de opstelling van burgemeester en wethouders in de kwestie rond het Henschotermeer. ,,We hebben het gevoel dat het college alles doet om ons formeel buiten de deur te houden", schrijft directeur Eric Pardon van Noordwestkanje Beheer in een protestbrief aan de gemeenteraad.

Michiel Schaaij

GEDUPEERD De ruzie draait om de afsluiting van de paden naar de populaire recreatieplas tussen Maarn en Woudenberg. De nieuwe exploitant heft entreegeld en sloot daarom alle toegangen af. Maar de vrije en directe toegankelijkheid van het Henschotermeer was volgens directeur Pardon juist een 'unique selling point' van zowel Laag Kanje als Noordwestkanje. Beide recreatieparken grenzen nagenoeg aan het Henschotermeer en voelen zich gedupeerd door de afsluiting. 

PROTEST ,,Onze gasten, bewoners en bezoekers gebruikten de toegangspaden intensief", zo valt te lezen in de brief aan de Heuvelrugpolitiek. Om hun bezwaren te onderbouwen, werd aan vaste gasten en bewoners gevraagd hun mening over de afsluiting op papier te zetten. Ook dienden Laag Kanje en Noordwestkanje een handhavingsverzoek tegen de afsluiting in. Maar dat werd door het college afgewezen, omdat zijn geen belanghebbenden zouden zijn.

OPENBARE WEGEN Volgens Laag Kanje en Noordwestkanje zijn zij echter als eigenaar van aangrenzende percelen per definitie belanghebbend. Ze werden daarin in het gelijk gesteld door de rechtbank. Maar het college hield voet bij stuk en ging in hoger beroep. Ook ontkennen burgemeester en wethouders dat de afgesloten toegangspaden sinds jaar en dag openbare wegen zijn, zoals de twee protesterende parken stellen.

BESCHULDIGING Verder beschuldigen Laag Kanje en Noordwestkanje het college ervan, de gemeenteraad onjuist te informeren over de rechtszaak. Volgens Pardon deed het college het tegenover de Heuvelrugpolitiek voorkomen, alsof het bezwaar primair tegen de entreeheffing was gericht. Het handhavingsverzoek richtte zich echter op de afsluiting van de toegangspaden.

Uiteindelijk moet de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State een eindoordeel vellen over de ruzie rond het Henschotermeer.