• Archief BDUmedia

Rechtbank ziet geen gevaren voor de das

MAARSBERGEN Nadat eerder de Raad van State al groen licht gaf voor de uitbreiding van het industrieterrein Maarsbergen Oost, heeft nu ook de Utrechtse rechtbank de bezwaren van de vereniging Maarn-Maarsbergen Natuurlijk (MMN) afgewezen. Daarmee gooien de dassen geen roet in het eten van ondernemer Van Wolfswinkel. Ook de boscompensatie voldoet aan de eisen, aldus de uitspraak.

Michiel Schaaij

ROOFDIEREN Volgens de Rechtbank Midden-Nederland is niet aangetoond dat de aanleg van het bedrijventerrein van invloed is op de instandhouding van de dassensoort in de provincie. Ook ziet de rechter geen bewijs dat de oude, uitgegraven konijnenburcht op het voormalige campingterrein dienst doet als vluchtpijp voor de nachtelijke roofdieren.

GEKAPT BOS De rechtbank bevestigt daarmee het oordeel van de eerder ingehuurde ecoloog Herman van den Bijtel. Verder ziet de rechter geen aanknopingspunten voor het argument van de vereniging Maarn-Maarsbergen Natuurlijk, dat de boscompensatie niet aan de vereisten zou voldoen. Volgens de uitspraak had het inmiddels gekapte stuk bos geen bijzondere natuur- en landschapswaarde.

BOSSAGES De herplant van bomen hoeft van de rechtbank niet per se in de vorm van een aaneengesloten stuk bos plaats te vinden. Ook kleine bosschages en smalle bomenrijen tellen volgens de uitspraak gewoon mee voor de verplichte boscompensatie. De rechter legt ondernemer Van Wolfswinkel geen strobreed in de weg bij de ontwikkeling van het bedrijventerrein.

TEGENSTAND Van Wolfswinkel wil zijn huidige vestigingen aan de Haarweg en de Ambachtsweg samenvoegen op het nieuwe bedrijventerrein. Aan de overkant komen in totaal 25 nieuwe woningen. De vereniging Maarn-Maarsbergen Natuurlijk en de Natuur en Milieufederatie Utrecht hebben zich altijd tegen de plannen verzet. Zij plaatsten vraagtekens bij de noodzaak en de behoefte aan een nieuw bedrijventerrein, maar in een eerdere uitspraak wees de rechtbank ook dat bezwaar af.