• Dorpsjournalist.nl

Raad akkoord met aankoop golfclub

DOORN De gemeenteraad van de Utrechtse Heuvelrug gaat akkoord met de overname van het terrein waar de Doornse Golf Club op gevestigd zit. Daarmee neemt de gemeente het stuk grond aan de Mariniersweg in Doorn over van de Stichting Zwem- en Sportaccommodaties Doorn, met als doel de mogelijkheden van woningbouw te onderzoeken. Daarmee wordt de toekomst van de golfclub aan een zijden draadje gehangen.

De tijdelijke redding van de Doornse Golf Club is een mondelinge toezegging van de stichting dat de vereniging tot aan het vertrek van de mariniers mag blijven huisvesten op het terrein. BVH-raadslid Francine van der Velde eist dan ook van verantwoordelijk wethouder Gerrit Boonzaaijer (SGP) dat de gemeente zich houdt aan de toezeggingen.

PERIODE Boonzaaijer is zelf ook van mening dat de gemeente zich moet houden aan de mondeling gemaakte afspraken, maar stelt wel dat deze zijn gebaseerd op het vertrek van de mariniers in 2020-2021. ,,Mocht het scenario zich voordoen dat de mariniers hier toch blijven -wat mij onwaarschijnlijk lijkt- dan zou het kunnen zijn dat het terrein wordt toegewezen aan de mariniers. Alleen zoeken ze een oefenlocatie voor helikopters, dat lijkt mij ook niet de wens van de Woestduinlaan."

Met de uitspraak van Boonzaaijer en met de aanname van de motie is de toekomst voor de golfclub onzeker geworden, al hoewel die volgens de wethouder al onzeker was. ,,Ze hebben al een jaarlijks opzegbaar termijn, dus het is al bijzonder dat er een mondelinge overeenkomst is gemaakt voor een langere periode", aldus Boonzaaijer, die wel begrijpt dat dit nieuws geen wervend karakter zal hebben voor de club.

KOPER Toch heeft het realiseren van woningen te kampen met één probleem. ,,We willen aangeven dat het terrein niet direct geschikt is voor woningbouw en gesaneerd dient te worden vanwege een aanwezige koperverontreiniging", laat de stichting weten in een brief aan de gemeente. Volgens Boonzaaijer heeft deze vervuiling vooral invloed op het bouwrijp maken van de locatie. ,,Maar het is -voor zover mijn informatie rijkt- saneerbaar", aldus de wethouder, die de kosten niet weet.

Met dank aan een motie van de D66, SGP, CDA en OPEN zal de wethouder op korte termijn een onderzoek uit laten voeren naar de belangstelling van het terrein. Wanneer en of er überhaupt woningen gaan komen, zal later blijken. ,,In ieder geval moeten wij de grond zo snel mogelijk weer verkopen, om de schuld niet op te laten lopen", aldus OPEN-raadslid Tim Verhoef.