• ANP Foto

Provincie wil schone lucht

HEUVELRUG De provincie gaat de luchtverontreiniging aanpakken en vraagt gemeenten om het goede voorbeeld te volgen. Zo wordt aan pizzakoeriers gevraagd om elektrisch te gaan rijden. En door middel van een stookalarm moet de overlast door houtrook worden beperkt. Dat zijn twee van de maatregelen uit de Uitvoeringsagenda schone lucht voor de regio.

Michiel Schaaij

Dat de provincie haar pijlen richt op de maaltijdbezorgers is niet verwonderlijk. Die rijden vaak rond op vervuilende scooters en brommers en zorgen lokaal voor veel ongezonde lucht. Soms stoten de bezorgscooters meer ongezonde stoffen uit dan bestelauto's of kleine vrachtauto's. Als het aan de provincie ligt, stappen de pizza- en maaltijdkoeriers daarom over op elektrische scooters en e-bikes. Een promotiecampagne moet de bezorgdiensten over de streep trekken.

GIFTIGE STOFFEN Ook de gevaren van houtrook liggen onder het provinciale vergrootglas. Bij de verbranding van hout komen giftige en kankerverwekkende stoffen in de lucht. Ouderen, kinderen en mensen met een long- of hartziekte zijn daar extra gevoelig voor. Om de overlast en gezondheidsschade aan te pakken, wil de provincie bij windstilte en mist ingrijpen. Er komt een provinciaal stookalarm en gemeenten kunnen daar een lokaal stookverbod aan koppelen.

LOBBY In een brief aan de provinciale politiek pleit gedeputeerde Mariëtte Pennarts (GroenLinks) niet alleen voor concrete maatregelen, maar ook voor een Utrechtse lobby in Den Haag en Brussel. Een groot deel van de luchtvervuiling komt uit regio's en landen om ons heen, beseft Pennarts. Maar dat is geen reden om niets te doen, want volgens de provincie is de regionale bijdrage aan de slechte luchtkwaliteit is nog altijd zo'n 20 procent.  

NORMEN Volgens de brief aan Provinciale Staten laat het effect van de huidige maatregelen tegen luchtverontreiniging te lang op zich wachten. Bovendien zouden de Europese normen voor luchtkwaliteit niet deugen. Over twaalf jaar wil de provincie aan de veel strengere criteria van de wereldgezondheidsorganisatie voldoen.