Provincie wil meebetalen aan verhuizing tankstations Maarsbergen

MAARSBERGEN De provincie wil zonodig een beetje meebetalen aan het verplaatsen van de twee onbemande tankstations langs de N226. Een motie van die strekking, ingediend door Groen Links en SGP, is maandag door Provinciale Staten aangenomen. In de motie wordt Gedeputeerde Staten opgeroepen om haast te maken met de verhuizing van de TinQ en Shell Express-pompen.

TUNNEL Eigenlijk ligt de verplaatsing van de tankstations op het bordje van de gemeente. Maar omdat een de grond onder de TinQ-pomp eigendom is van de provincie, heeft die ook een vinger in de pap. Bovendien is verplaatsing van de tankstations gunstig voor de uitvoering van de tunnel- of rondwegvariant, waarover later een besluit moet worden genomen.

GELUIDSOVERLAST Groen Links en SGP wijzen er in hun motie op, dat de omwonenden aan de Woudenbergseweg last hebben van stank- en geluidsoverlast die door aanwezigheid van de benzinestations wordt veroorzaakt. Veel Maarsbergers zijn dan ook voorstanders van een verhuizing uit de dorpskern. De Statenfracties van CDA, VVD en PVV stemden tegen de motie.

Foto uit archief.