• Vanuit de lucht is de recente bomenkap in het Haarbos goed te zien.

    BDUmedia

Provincie stopt bomenkap Haarweg

MAARSBERGEN De provincie heeft de grootschalige bomenkap langs de Haarweg voorlopig stilgelegd, na bezwaren van de belangengroepering Maarn Maarsbergen Natuurlijk en de Natuur en Milieufederatie Utrecht (NMU). Ontwikkelaar Van Wolfswinkel moet nu pas op de plaats maken bij de uitbreiding van het Maarsbergse bedrijventerrein. Inmiddels is een juridisch steekspel ontstaan, waarbij de rechter en de Raad van State zich nog moeten uitspreken.

Michiel Schaaij

TREURIG Bij voorbereidingswerkzaamheden zijn inmiddels enkele honderden bomen geveld. Het zou daarbij gaan om 80 procent van de totale kap. ,,Het is heel treurig dat het kwaad inmiddels is geschied. Wat er omgekapt is, krijg je niet meer terug", zegt NMU-woordvoerder Nicolette Buiter. Van Wolfswinkel benadrukt echter, dat hij bij de bomenkap niet in overtreding was. ,,Wij hebben de werkzaamheden volgens de regels van de boswet bij de provincie gemeld en die heeft geen bezwaar gemaakt", zegt hij.

NATUUR Actiegroepen en natuurclubs lopen al geruime tijd te hoop tegen de plannen van Van Wolfswinkel. De ondernemer wil zijn huidige vestigingen langs de Haarweg en de Ambachtsweg samenvoegen op de verlaten camping aan de overkant van de Haarweg. Maar de bezwaarmakers willen niet dat er natuur sneuvelt. Nicolette Buiter van de NMU wijst op de grote soortenrijkdom in het Haarbos. Ze vindt dat de uitbreiding van het bedrijventerrein de natuur en het landschap ernstig schaadt, terwijl de noodzaak onvoldoende is aangetoond.

BESCHERMDE DIEREN Nadat belangengroepering Maarn Maarsbergen Natuurlijk en de Natuur en Milieufederatie Utrecht (NMU) bezwaar maakten tegen de recent gestarte bomenkap, besloot de Regionale Uitvoeringsdienst Utrecht om de werkzaamheden stil te leggen. Eerst moet worden aangetoond, dat er geen beschermde dieren op het voormalige campingterrein leven. Van Wolfswinkel zegt dat geen probleem te vinden en ziet het vervolg met vertrouwen tegemoet.