• Archief BDUmedia

Provincie laat opzegtermijn Tinq-pomp onbenut

MAARSBERGEN Maarsbergers dreigen nog tot 2022 opgescheept zitten met het tankstation van Tinq. Volgens de SGP-fractie in Provinciale Staten heeft het provinciebestuur verzuimd om het contract met Tinq tijdig op te zeggen. Dit ondanks een eerder aangenomen motie van SGP en Groen Links om de benzinepompen van Tinq en Shell uit de bebouwde kom te verplaatsen.

Michiel Schaaij

SGP-statenlid Piet van Leeuwen en commissielid Bertrick van den Dikkenberg zeggen geschokt te zijn en spreken van nalatigheid door het provinciale college. De provincie is eigenaar van de grond en de huidige overeenkomst met Tinq loopt aan het einde van dit jaar af. De opzegtermijn bedraagt twaalf maanden en omdat Gedeputeerde Staten niet op tijd van zich hebben laten horen, wordt het contract nu stilzwijgend verlengd tot 31 december 2022.

GEVOLGEN SGP-ers Van van Leeuwen en Van den Dikkenberg zijn boos en vragen aan Gedeputeerde Staten waarom het contract stilzwijgend is verlengd, terwijl er een mogelijkheid was om de overeenkomst te beëindigen. Ook willen ze weten wat de financiële en juridische gevolgen van de verlenging zijn. Ze vragen zich af, welke andere mogelijkheden er zijn om het contract met Tinq eerder dan in 2022 te beëindigen.

GEEN PANIEK Woordvoerder Joke van den Essenburg van de belangengroep Gezond Maarsbergen zegt echter niet in paniek te zijn door de stilzwijgende contractverlenging met Tinq. Volgens haar gaat het om een formele kwestie die uitplaatsing van de twee benzinestations aan de Woudenbergseweg niet in de weg hoeft te staan. ,,Als bewoners zijn we natuurlijk voorstander van die verplaatsing. Het belangrijkste is dat Provinciale Staten daar volgende maand mee instemmen", aldus Van den Essenburg.

IMPULS Juist deze week besloten de Gedeputeerde Staten 2,8 miljoen euro uit te trekken om het tankstation van Tinq en de tegenovergelegen Shell-pomp uit de bebouwde kom van Maarsbergen te krijgen. Dat zou een 'kwaliteitsimpuls' voor het dorp betekenen. Provinciale Staten bespreken de kwestie op maandag 13 maart, samen met het definitieve voorstel over de Maarsbergse spoortunnel.