Provincie koopt gifwoningen

DOORN - Bewoners van twee woningen pal naast de vervuilde Van Boordt-stomerij aan de Acacialaan lijden geen onoverkomelijke financiële schade door de gifaffaire. Gedeputeerde Ralph de Vries (D66) wil dat de provincie de betreffende huizen opkoopt en Provinciale Staten hebben dat voorstel donderdag unaniem aangenomen. De grootste kritiek op de gang van zaken kwam van PVV-er René Dercksen. Hij vindt dat zowel de provincie als de gemeente Utrechtse Heuvelrug jarenlang hebben verzaakt omdat de bodemvervuiling intern al lang bekend was. Wanneer de sanering daadwerkelijk begint, is nog onduidelijk. Eerder werd gezegd dat saneerder Bosatex eind december of begin januari aan de slag zou gaan. Gedeputeerde De Vries belooft nu om ervoor te zorgen ,,dat er een zo snel mogelijk een goed en degelijk saneringsplan komt, zodat we zo snel mogelijk kunnen gaan saneren". Enkele weken geleden werd bekend dat een aantal conclusies van Bosatex worden tegengesproken door een rapport van het onderzoeksbureau BK Bodem uit Udenhout. Volgens de Brabantse adviseurs zouden er ook recent nog verontreinigende stoffen uit de stomerij zijn weggelekt.